ปชช.สุดหน่าย"นักการเมือง"ชี้แก้ รธน.ได้ต้องไม่แตะ"สถาบัน"

2021-04-04 12:40:02

ปชช.สุดหน่าย"นักการเมือง"ชี้แก้ รธน.ได้ต้องไม่แตะ"สถาบัน"

Advertisement

"ซูเปอร์โพล" ชี้ ปชช.หน่าย "นักการเมือง" จ้องแก้ รธน.หวังประโยชน์ ชี้ทำได้ต้องไม่แตะ "สถาบัน"


"หมอยง"เตือนดััง!ผ่อนคลายมากเกินไปทำ"โควิด"ลุกลาม

"หมอ"ยกเคส"อิสราเอล"ทำสำเร็จหนุน ปชช.มีวินัย-ฉีดวัคซีน

ร่ำไห้ระงม!รับร่าง"ฮีโร่กู้ภัย"ใต้ซากบ้านเดี่ยวพังถล่ม

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง "แก้รัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนได้" กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,942 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-3 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.8 มองว่า คนที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะต้องการเปิดช่องทุจริตในบางมาตรา และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.7 ห่วงนักการเมืองแก้ไขมาตราให้ดัดแปลงงบประมาณได้ง่าย ที่น่าเป็นห่วง คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.3 ระบุว่า ถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับจะเปิดช่องให้ไปสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ ขณะที่ส่วนใหญ่เช่นกันหรือร้อยละ 93.2 เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่แตะหมวดพระมหากษัตริย์ เพราะจะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงบานปลายของคนในชาติ ที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.1 เห็นด้วยว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้เสรีภาพที่จำเป็นแก่ประชาชนแล้ว ขณะที่ร้อยละ 16.9 ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.9 ระบุว่า นักการเมืองเป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศและประชาชนมากกว่ารัฐธรรมนูญ ขณะที่ร้อยละ 19.8 ระบุว่า รัฐธรรมนูญ เป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศและประชาชนมากกว่า และร้อยละ 4.3 ไม่มีความเห็น


ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ประชาชนส่วนใหญ่มองความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองได้ประโยชน์ เพื่อเป้าหมายทางการเมืองและประโยชน์ของแต่ละกลุ่มตระกูลและเครือญาติที่พยายามผูกขาดอำนาจและผลประโยชน์ส่งต่อสืบเนื่องกันมา มากกว่าประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศ เช่น แก้เพื่อได้เปรียบทางการเมือง แก้เพื่อเปิดช่องตักตวงประโยชน์ แก้เพื่อลดความเสี่ยงผิดกฎหมาย หรือแก้แม้กระทั่งเปลี่ยนสมดุลสู่การสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ ทั้งนี้ข้อมูลข่าวสารยังไม่ปรากฏเชิงประจักษ์ให้เห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญมีประโยชน์อย่างไรต่อประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้เสรีภาพที่จำเป็น มุ่งคุ้มครองและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ และมิได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตปกติของประชาชน แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและความเจริญของประชาชนกลับกลายเป็นนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองบางคน ที่ปลายทางมักไม่พ้นอำนาจและผลประโยชน์ โดยพยายามลากปัญหาทุกเรื่องให้ผูกไว้กับการแก้รัฐธรรมนูญ หากลงลึกจริง ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น คือ ปัญหาใหญ่และเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งของคนในชาติ ที่จำเป็นต้องหาทางออกร่วมกันแท็กที่เกี่ยวข้อง