"อนุชา"มอบที่ปรึกษาตรวจเยี่ยมวัดลำปางเตรียมพร้อมรับสงกรานต์วิถีใหม่

2021-04-03 15:25:31

 "อนุชา"มอบที่ปรึกษาตรวจเยี่ยมวัดลำปางเตรียมพร้อมรับสงกรานต์วิถีใหม่

Advertisement

"อนุชา"มอบหมายที่ปรึกษาตรวจเยี่ยมวัด จ.ลำปาง เตรียมพร้อมรับสงกรานต์วิถีใหม่ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา

อาลัย "ต้น ดับเพลิงนนทบุรี10 " วีรบุรุษนักดับเพลิง

ช็อก"ลูกชายเจ๊เกียว"ขี่ จยย.ตกคลองดับสลด

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ตามแผนการลงพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ (ลำปาง ตาก สุโขทัย) ระหว่างวันที่ 2-4 เม.ย. 2564 เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ผลจากการที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 โดยอนุญาตให้ประชาชนสามารถเดินทางระหว่างกัน และปฏิบัติศาสนกิจได้ แต่ต้องมีมาตรการควบคุมโรคตามที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งวัดเป็นจุดศูนย์กลางในช่วงเทศกาลสำคัญที่พุทธศาสนิกชนนิยมเดินทางไป


นอกจากนี้ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้ติดตามความพร้อมของวัดที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจ และเกิดจิตสำนึกในการร่วมกันทำนุบำรุง โดยในวันนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังวัดพุทธบาทสุทธาวาส วัด Unseen ที่มีเจย์ดีน้อยใหญ่รายล้อมตามยอดภูเขาหินปูน วัดปงสนุกเหนือ วัดที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม และได้รับรางวัลยูเนสโก้ ด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ซึ่งคณะได้เข้ากราบพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เจ้าคณะจังหวัดลำปาง จากนั้นคณะเดินทางไปยังวัดจองคำ พระอารามหลวง ได้เข้ากราบสักการะพระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) และได้หารือแนวทางการพัฒนาวัดในพื้นที่


ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปแนวคิดและแนวทางการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตั้งใจไว้ โดยต้องมี 3 เสาหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยและเราทุกคนต้องมีหน้าที่รักษาไว้ให้ดีที่สุด ทั้งนี้นอกจากพื้นที่ จ.ลำปางแล้ว จะเดินทางไปยัง จ.ตาก และ จ.สุโขทัย เพื่อติดตามความพร้อมมาตรการควบคุมโรคระบาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงการพัฒนาวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกด้วย
แท็กที่เกี่ยวข้อง