โพลชี้"คนต้องคดี"ปั่น"ม็อบ 4 เมษา"แค่หวังต่อรอง

2021-04-03 13:30:29

โพลชี้"คนต้องคดี"ปั่น"ม็อบ 4 เมษา"แค่หวังต่อรอง

Advertisement

"ซูเปอร์โพล" ชี้ "คนต้องคดี" ปั่น "ม็อบ 4 เมษา" หวังหาผลประโยชน์ เอี่ยวล้ม "สถาบัน"


วินาทีบ้านเดี่ยวถูกไฟไหม้ พังถล่มทับ"กู้ภัย"ดับสลด (คลิป)

"ผู้ว่าฯ อัศวิน"เสียใจเหตุไฟไหม้บ้านก่อนถล่มทับ"กู้ภัย"เสียชีวิต

ศบค.เผยยอดโควิดรายใหม่ 84 ราย ดับ 1 ราย


เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ม็อบ 4 เมษากับความกังวลประชาชน" กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,081 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.-2 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.8 ระบุม็อบ 4 เมษายน ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและเพื่อแหล่งทุนจากต่างประเทศ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.5 ระบุว่า ม็อบ 4 เมษายน จะสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและทำลายความปกติสุขของประชาชน ที่น่าเป็นห่วง คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.3 ระบุว่า ม็อบ 4 เมษายน เป็นม็อบต่อรองของคนต้องคดีต่างๆ ใช้ม็อบเป็นอาวุธ ขณะที่ร้อยละ 93.2 ระบุว่า ม็อบ 4 เมษายน ม็อบตู่ ม็อบเต้น เกี่ยวโยงกับคนแดนไกล ร้อยละ 91.9 ระบุว่า ม็อบ 4 เมษายน ต้องการให้เกิดการสูญเสีย เหมือนในเมียนมา และร้อยละ 91.6 ระบุว่า ม็อบ 4 เมษายน ม็อบตู่ ม็อบเต้น มีขบวนการเบื้องหลังจะล้มล้างสถาบันหลักของชาติอยู่


ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.5 เห็นด้วยให้ สภาฯ ใช้กลไกจัดการ ส.ส. หนุนม็อบ ทำความเสียหายเกิดขึ้นในบ้านเมืองกระทบความรู้สึกศรัทธา จงรักภักดีของประชาชน สั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ ในขณะที่ร้อยละ 5.5 ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.1 ระบุ ม็อบ 4 เมษายน ทำลายโอกาสของประเทศและทำลายความหวังของประชาชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวช่วงเปิดประเทศเดือนกรกฎาคม ในขณะที่ร้อยละ 4.9 ระบุไม่ทำลาย อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.3 กังวลต่อม็อบ สร้างเงื่อนไขความรุนแรงบานปลายและการสูญเสีย ในขณะที่ร้อยละ 3.7 ไม่กังวล


ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ประชาชนกำลังซวยทั้งขึ้นทั้งล่อง มันก็แย่ขาลงอยู่แล้ว ม็อบ 4 เมษายน กำลังจะทำให้ขาขึ้นซวยไปอีก เราต้องคิดถึงภาพใหญ่ว่า แกนนำม็อบต้องช่วยทำให้ประชาชนมีความสุขไม่ใช่มาเลือกทำจังหวะที่เศรษฐกิจกำลังขาขึ้นกำลังจะเปิดประเทศรับธุรกิจท่องเที่ยวและอื่น ๆ ให้ซวยไปอีก การเคลื่อนไหวม็อบของณัฐวุฒิฯ และ จตุพรฯ ที่เคยทำในอดีตเคยทำให้ประเทศชาติดีขึ้นหรือไม่ ขอให้ทุกคนมองไปที่ผลลัพธ์ที่ประเทศชาติและประชาชนได้รับในอดีตที่ทั้งสองท่านนี้เคยทำ หรือทั้งสองท่านนี้จะเอาบทเรียนในอดีตมาทำให้เลวร้ายกว่าอดีตที่เคยทำ หรือว่าทั้งสองท่านจะรอเวลาให้ประชาชนทั้งประเทศพ้นทุกข์ช่วงนี้ไป เวลานี้จึงเป็นเวลาที่ต้องให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้ มีข้อเสนอแนะต่อคน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 รัฐบาล ต้องเร่งเอาผลงานจับต้องได้เห็นกันชัดๆ ในทุกมิติเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ออกมาเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและความเชื่อมั่นของประชาชน
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวอีกว่า กลุ่มที่ 2 หน่วยงานรัฐเกี่ยวข้องม็อบ ตำรวจและฝ่ายปกครอง ต้องเข้าถึงข้อมูลม็อบกลุ่มย่อยๆ ในกลุ่มใหญ่เพราะม็อบมาจากหลากหลายกลุ่มหลากหลายความต้องการและรีบหยอดปัจจัยให้ตรงความต้องการของแต่ละกลุ่มย่อยจะส่งผลให้พลังของม็อบลดลง และท่องคาถาไว้ว่าไม่ใช้ความรุนแรงแต่จะกวาดให้เรียบตามกฎหมายทุกมาตรากับแกนนำม็อบ และบอกชาวบ้านว่า บ้านเมืองจะอยู่ไม่ได้ถ้าใช้กฎหมู่เหนือกฎหมาย กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มม็อบ 4 เมษายน จะประสบความสำเร็จระดมคนออกมาถ้าออกมาแสดงปัญญา (Wisdom) ให้เห็นว่ามีกึ๋นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ มากกว่าท่องคาถาแค่ว่า ประยุทธ์ออกไป เพราะถ้าทำได้แค่นี้เด็ก ๆ ก็ทำกัน หรือจะพาประชาชนทั้งประเทศหลงทางไปสู่ความวุ่นวายรุนแรงบานปลายเหมือนพม่า คำถามคือ กว่า 10 ปีผ่านมา ม็อบตู่ ม็อบเต้น จะทำได้เหมือนเดิมแค่นั้นหรือ ปัญญาที่แกนนำได้มาต้องเป็นปัญญาที่ไม่ซ้ำเติมวิกฤตชาติและไม่ซ้ำเติมความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชน