ตะลึง! ภาพเขียนสีโบราณขนาดใหญ่ที่สุด

2021-04-04 10:15:29

ตะลึง! ภาพเขียนสีโบราณขนาดใหญ่ที่สุด

Advertisement

สุดตะลึง! ภาพเขียนสีโบราณขนาดใหญ่ที่สุดใน จ.กระบี่ อยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 3-5 พันปี เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

นายนิวัฒน์ วัฒนยมนาพร กรรมการที่ปรึกษาหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ผศ.วิเชียร โบบทอง รองคณะบดี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ดร.กษิดิ์เดช ตรีทอง อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ พร้อมด้วย กลุ่มอนุรักษ์ถ้ำจังหวัดกระบี่ นำคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ จำนวน 45 คน เข้าสำรวจ ภาพเขียนสีโบราณ ภายในถ้ำเขาตีบนุ้ย ม.1 บ้านหินราว ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เพื่อศึกษาเรียนรู้แหล่ง "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น" เพื่อปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ โดยเข้าสำรวจบริเวณเพิงผา ภายในถ้ำ และรอบๆ พบภาพเขียนสีโบราณจำนวนมากกว่า 10 ภาพ เป็นรูปคนทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งภาพสัตว์ และรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุ 3,000-5,000 ปี

นายนิวัฒน์ กล่าวว่า ในการสำรวจครั้งนี้ ได้พบภาพเขียนสีโบราณที่มีขนาดใหญ่สุดในกระบี่ เท่าที่เคยสำรวจพบมา เป็นภาพคน ยืนถืออะไรบางอย่างคล้ายกับนก โดยภาพดังกล่าวมีความสูงประมาณ 1 เมตร สร้างความตื่นตาแก่คณะที่มาสำรวจเป็นอย่างมาก และมีการบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก เบื้องต้นเป็นภาพเขียนสีที่อยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 3-5 พันปี
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาทางกรมศิลปากร ได้เข้ามาสำรวจ เมื่อปี พ.ศ.2536 ปัจจุบัน ภาพเขียนสี บริเวณดังกล่าว เริ่มมีการผุกร่อน และจางหายไปตามกาลเวลา ซึ่งทางผู้นำท้องถิ่น ได้เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์ต่อไป