สหัสขันธ์เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวไฮซีซั่น

2017-11-18 22:50:14

สหัสขันธ์เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวไฮซีซั่น

นายอำเภอสหัสขันธ์พร้อมเปิดเมืองรับการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น ชูความงดงามของธรรมชาติ เขื่อนลำปาว ภูเขา สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลก


เมื่อวันที่ 18 พ.ย. พระครูสิทธิวราคม เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์(ธ) พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ ว่าที่ ร.ต.ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับอำเภอ ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวของ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ และการจัดทำหนังสือ 150 ปี เมืองสหัสขันธ์ ที่จะรวบรวมประวัติของการอพยพย้ายถิ่นฐาน กลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้เมืองท่องเที่ยวในอนาคต


ว่าที่ ร.ต.ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า เตรียมจัดทำหนังสือ 150 ปี เมืองสหัสขันธ์ โดยการรวบรวมประวัติและความเป็นมาของอำเภอสหัสขันธ์ ตั้งแต่การย้ายถิ่นฐาน การอพยพ 5 ครั้ง ในพื้นที่ 6 ที่ตั้ง โดยข้อมูลของหนังสือจะนำมาซึ่งการเป็นแหล่งเรียนรู้บนเส้นทางสายวัฒนธรรม ความภูมิใจในชาติพันธุ์ และภูมิปัญญาคนพื้นถิ่น ถ่ายทอดเล่าเรื่องราวในทุกแง่มุมกว่าจะเป็นสหัสขันธ์ เมืองแห่งการท่องเที่ยว ด้วยอารยะรรมและกลิ่นอายวิถีชาวบ้าน โดยการจัดทำหนังสือได้รับความเมตตาจากพระเกจิชั้นผู้ใหญ่ อย่างพระญาณวิศาลเถร หรือหลวงปู่หา สุภโร หลวงพ่อภูกุ้มข้าว พระครูกัลยาทิวากร เจ้าคณะอำเภอ พระครูสิทธิวราคม เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์(ธ) พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ มาเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานให้ ที่จะทำให้การรวบรวม สืบค้น และจัดทำหนังสือมีความครอบคลุมและหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า นับเป็นความโชคดีของสหัสขันธ์ที่มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามทางธรรมชาติ เขื่อนลำปาวที่กว้างใหญ่เสมือนทะเลสาบ ทั้งยังอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำนานาพันธุ์ แหล่งเลี้ยงปลากระชังจำนวนมาก ขณะที่ด้านทัศนียภาพจะมีภูเขาใหญ่ น้อย กระจายอยู่ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอาทิพิพิธภัณฑ์สิรินธร บริเวณภูกุ้มข้าว วัดพุทธาวาสภูสิงห์ ที่ประดิษฐานพระพรหมภูมิปาโล ที่มีรูปลักษณะสวยงาม บนยอดเขาภูสิงห์ ทั้งยังสามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามของสหัสขันธ์ได้โดยรอบ และที่ภูค่าว ที่ตั้งของวัดพุทธนิมิต(ภูค่าว) มีพระพุทธรูปไสยยาสน์ตะแคงซ้ายที่แปลกไม่มีที่ไหนในโลก มีความเก่าอายุกว่า 1,000 ปี ทั้งภายในวัดยังมีวิหารสังฆนิมิต ที่ประดับประดาด้วยพระเครื่องนับแสนองค์ เจดีหินทรายและพระพุทธรูป 4 อริยบท ที่แกะสลักจากหินทรายขนาดใหญ่ รวมถึงอุโบสถไม้ที่สวยงามวิจิตร นอกจากนี้ใน 8 ตำบลเขตการปกครองยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย โดยเฉพาะถนนสายวัฒนธรรม “ไดโนโรด” มีการวาวงจำหน่ายสินค้า การแสดง การเต้นคองก้า และตักบาตรถนนสายบุญ รวมถึงการพักแบบโฮมสเตย์ แบบวิถีชาวบ้านเมืองสหัสขันธ์ ซึ่งทั้งหมดจะรอคอยนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวตลอดทั้งปี
แท็กที่เกี่ยวข้อง