"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"เร่งขจัด"โรคเรื้อรัง"ในชุมนุม

2021-04-01 16:05:47

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"เร่งขจัด"โรคเรื้อรัง"ในชุมนุม

Advertisement

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ผนึกกำลัง ปธ.ชุมชน-อสส. เฝ้าระวัง ขจัด "โรคเรื้อรัง" ภายในชุมนุม

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยภายหลังการจัดโครงการสนทนากลุ่มประธานชุมชน อสส. และประชาชน ระหว่างวันที่ 10-28 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการวิจัยบ้านหลักสี่ ชุมชนสุขภาวะต้นแบบในเขตสังคมเมือง ว่า โครงการสนทนาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 603 คน ครอบคลุมทุกชุมชนในเขตหลักสี่ที่มีมาก กว่า 80 ชุมชน ผลการประชุมพบว่า โรคเรื้อรัง เป็นปัญหาสำคัญและเป็นโรคประจำตัวของประชาชนวัยผู้ใหญ่และวัยสูงอายุ โดยโรคที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวมากกว่าหนึ่งโรค และประมาณร้อยละ 10 มีอาการรุนแรงขึ้น เช่น เส้นเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน เป็นอัมพาตครึ่งซีก เกิดภาวะไตวายเรื้อรัง หรือเกิดความพิการ ทีมวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ประธานชุมชน และ อสส.จึงวางแผนเตรียมลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางสร้างเสริมป้องกัน และเฝ้าระวังความเสี่ยงของโรคภายในเดือน เม.ย.นี้


สำหรับโครงการวิจัยบ้านหลักสี่ ชุมชนสุขภาวะต้นแบบในเขตสังคมเมือง มีโครงการย่อย 5 โครงการ ได้แก่ 1.สำหรับกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงปฐมวัยเน้นการพัฒนาสมองกระตุ้นพัฒนาการและส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ 2.สำหรับวัยรุ่นเน้นที่การป้องกันการตั้งครรภ์และการเกิดภาวะซึมเศร้า 3.สำหรับกลุ่มผู้ใหญ่ที่เป็นวัยทำงานและผู้สูงอายุเน้นเรื่องการป้องกันและลดความรุนแรงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 4.ในกลุ่มผู้สูงอายุเน้นการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเปราะบาง 5.การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพภายในชุมชน เขตหลักสี่ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2564 ถึง 2566