ปชช.เชื่อปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่นบรรยากาศการเมืองดีขึ้น

2017-11-18 08:15:33

ปชช.เชื่อปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่นบรรยากาศการเมืองดีขึ้น

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.3 มีความเห็นว่า หากปลดล็อคให้มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นบรรยากาศทางการเมืองน่าจะดีขึ้น โดยร้อยละ 53.9 อยากให้จัดเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมกันทุกระดับทั่วประเทศ


เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ประชาชนคิดเห็นอย่างไร เรื่องการปลดล็อคเตรียมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,184คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.9 มีความเห็นว่า ควรจัดเลือกตั้งท้องถิ่นให้พร้อมกันทุกระดับทั่วประเทศ รองลงมาร้อยละ 33.2 มีความเห็นว่าควรจัดเลือกตั้งท้องถิ่นเฉพาะในส่วนที่หมดวาระ/ว่างอยู่ก่อนที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ และร้อยละ 12.9 มีความเห็นว่า ควรจัดเลือกตั้งท้องถิ่นในบางระดับก่อนเฉพาะเขตปกครองพิเศษเช่นผู้ว่ากทม. และเมืองพัทยาหรือเฉพาะอบจ.

สำหรับความเห็นต่อการปลดล็อคโดย รัฐบาล คสช.อาจพิจารณาให้จัดเลือกตั้งท้องถิ่นในบางระดับหรือเฉพาะพื้นที่ก่อนเลือกตั้งระดับชาติ นั้น ประชาชนร้อยละ 40.0 มีความเห็นว่าเพื่อต้องการทดสอบระบบและความพร้อมการจัดการเลือกตั้งหลังจากว่างเว้นไปนาน รองลงมาร้อยละ 35.6 คิดว่าเพื่อต้องการนำร่องการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเพื่อทดแทนตำแหน่งผู้นำระดับท้องถิ่นเดิมที่หมดวาระไปและร้อยละ 30.0 คิดว่าต้องการดูคะแนนนิยมของพรรคการเมืองในระดับท้องถิ่นเพื่อวัดกระแสความนิยมการเมืองในระดับชาติ

เมื่อถามว่าการปลดล็อคทางการเมืองเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นจะส่งผลอย่างไรต่อบ้านเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 48.1 มีความเห็นว่าจะได้ผู้นำท้องถิ่นที่ดีมีคุณสมบัติตรงตามรัฐธรรมนูญ รองลงมาร้อยละ 16.6 ระบุว่าจะได้ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นมาบริหารท้องถิ่นเหมือนเดิม และร้อยละ 15.7 ระบุว่าจะกลับไปสู่การซื้อสิทธิขายเสียงเหมือนเดิม​
​​
ทั้งนี้หากจัดให้มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น จะทำให้บรรยากาศทางการเมืองไปในทิศทางใดประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.3 ระบุว่าบรรยากาศการเมืองน่าจะดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 32.5 ระบุว่าน่าจะเหมือนเดิม และมีเพียงร้อยละ 4.5 เท่านั้นที่ระบุว่า น่าจะแย่ลง
แท็กที่เกี่ยวข้อง