ปรับวิปรัฐบาลใหม่ "มาดามเดียร์-ศิริพงษ์"พ้นตำแหน่ง

2021-03-26 10:22:39

ปรับวิปรัฐบาลใหม่ "มาดามเดียร์-ศิริพงษ์"พ้นตำแหน่ง

Advertisement

ปรับวิปรัฐบาลใหม่  ส.ส.ดาวฤกษ์ "มาดามเดียร์-ศิริพงษ์" โหวตงดออกเสียงให้ "ศักดิ์สยาม" พ้นตำแหน่ง

เปิดโลโก้ "พรรครวมไทยสร้างชาติ" รอ กกต.เคาะรับรอง

สุดท้ายก็คือเพื่อนกัน "เจนนี่" จบทางรัก "เนเงิน" ปิดฉากงานแต่งในฝัน

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 76/2564 เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) เพื่อดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตามระบบของรัฐสภา ตลอดจนเพื่อให้การประสานงานกับส.ส. สมาชิกรัฐสภาและพรรคการเมืองในปัญหาต่างๆ ด้านนิติบัญญัติ ดำเนินการให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับ มาตรา 184 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญปี 2560 จึงปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้

โดยมีคณะกรรมการ 12 คน ประกอบด้วย นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ นายภราดร ปริศนานันทกุล น.ส.ภริม พูลเจริญ  นายจักรพันธ์ พรนิมิตร นายมณฑล โพธิ์คาย นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล นายสัมพันธ์ มะยูโซะ นายไพบูลย์ นิติตะวัน นายสาธิต อุ๋ยตระกูล และนายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติม 3 คน ประกอบด้วย นายอภิชา เลิศพชรกมล นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ และ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ซึ่งคำสั่งลงวันที่ 23 มี.ค.64

โดยบุคคลที่ปรับออกจากวิปรัฐบาล เช่น น.ส.วทันยา วงษ์โอภาษี นายศิริพงษ์ รัศมี ส.ส.ดาวฤกษ์ พรรคพลังประชารัฐ ที่โหวตงดออกเสียงให้ นายศักสยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา

แท็กที่เกี่ยวข้อง