วิษณุ แจงมี รธน.ใหม่ แต่ ม.44 ยังอยู่

2017-04-07 14:30:07

วิษณุ แจงมี รธน.ใหม่ แต่ ม.44 ยังอยู่

"วิษณุ แจงการทำงานหลังมีรัฐธรรมนูญใหม่ รัฐบาลยังทำงานเหมือนเดิมแต่ต้องระวังเรื่องกฏหมาย คำสั่งมาตรา 44 ยังคงอยู่ ไม่กังวลหาก สนช.ไม่ผ่านร่างกฏหมายประกอบ รธน.


นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล เปิดเผย ถึงการดำเนินการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ได้มีการแบ่งระยะเวลา 4 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีทั้งนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องร่างให้เสร็จและเร่งประกาศใช้ คือ ร่าง พ.ร.บ. ยุทธศาสตร์ชาติ ร่าง พ.ร.บ. ปฎิรูปประเทศ ซึ่งจะต้องร่างให้เสร็จภายใน 4 เดือน หรือกฎหมายบางประเภทต้องยกร่างให้เสร็จและเสนอ สนช. ทั้งนี้ ยอมรับด้วยว่า ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือ การทำหน้าที่บริการประชาชน การต่อต้านการทุจริต การออกกฎหมายจะต้องมีขั้นตอนและมีส่วนร่วม ถือว่าที่ผ่านมามีการซักซ้อมความเข้าใจกันไว้แล้ว  นายวิษณุ ย้ำว่า ในส่วนของรัฐบาล จะทำงานเหมือนเดิม แต่แต่ละกระทรวงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเสนอกฎหมาย เช่นเดียวกับ รัฐสภา ที่จะมีการปรับเปลี่ยนข้อบังคับการประชุม สนช ด้วย และรัฐบาลเองก็ต้องปรับการเสนอกฎหมายด้วย ซึ่งทุกอย่างจะต้องสอดรับยุทธศาสตร์ชาติและการปฎิรูปประเทศ  ส่วนผลของคำสั่ง มาตรา 44 ยังคงอยู่แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีการบังคับแล้ว ยังคงอยู่ต่อไปรอรัฐบาลใหม่ มาเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน หากคิดว่าควรยกเลิกคำสั่งนี้ก็ออกเป็น พ.ร.บ. มีเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ยืนยันว่าการออกมาตรา 44 ไม่จำเป็นต้องยึดตาม มาตรา 77 ที่ต้องรับฟังความคิดเห็น  เพราะได้รับการยกเว้น จากมาตรา 265 เหมือนกับ ออก พรก ซึ่งก็แม้จะเป็นการออกฎหมาย แต่ก็ได้รับการยกเว้นไว้ในมาตรา  265  ทั้งนี้ หากเมื่อ คสช พ้นวาระ ข้อกำหนดดังกล่าวก็จะสิ้นสุดลงด้วย  นอกจากนี้ นายวิษณุ ยังขอให้ทุกฝ่ายอย่าได้กังวล ต่อข้อเสนอแนะของนักวิชาการ ที่ห่วงใย ที่ระบุว่า สนช ไม่ผ่านความเห็นชอบกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และ กรธ. พ้นหน้าที่ไปแล้ว เพราะการสมมุติฐาน ที่อาจจะเกิดขึ้นมาเท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้อง เหมือนอดีตที่ผ่านมา ที่เคยสมมุติฐานกันไว้ และหากเกิดขึ้นมาก็เชื่อว่ามีทางออกอย่างแน่นอน


แท็กที่เกี่ยวข้อง