เปิดจุดเช็คอินใหม่ " สนามไชย" สถานีรถไฟฟ้าสวยสุดในไทย

2017-11-17 15:55:03

เปิดจุดเช็คอินใหม่ " สนามไชย" สถานีรถไฟฟ้าสวยสุดในไทย

ทีมข่าว นิว 18 จะพาไปชม ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย สถานีรถไฟฟ้าที่สวยที่สุดในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และ หัวลำโพง-บางแค ขณะนี้การก่อสร้างแล้วเสร็จเร็วกว่าแผน จะสามารถเปิดเดินรถทั้งระบบ ได้ภายในปี 2562

สถานีสนามไชยถูกยกให้เป็นสถานี รถไฟฟ้า ที่สวยที่สุดในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ก่อสร้างรถไฟฟ้า ส่วนต่อขยาย สายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และ หัวลำโพง-บางแค ออกแบบโดย ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์

หลังขุดพบซากโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ในเขตก่อสร้างสถานี จึงได้กลิ่นไอประวัติศาสตร์ มาสะท้อนผ่าน ผ่านสถาปัตยกรรม ร่วมสมัย ลงบนโครงสร้างของสถานี เพื่อให้สถานีสนามไชย เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวสำคัญ ของกรุงเทพมหานคร

สถานีสนามไชยได้รับการออกแบบโดยการจำลองห้องในสมัยรัตนโกสินทร์ มีการประดับด้วยเสาสดุมภ์ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ระหว่างทางเดิน ลงลายกระเบื้องเป็นดอกพิกุล ปลายเสาประดับด้วยบัวจงกลปิดทองคำเปลว พื้นและผนังจำลองมาจากกำแพงเมือง ประดับด้วยเสาเสมาของพระบรมมหาราชวัง เพดานเป็นลายฉลุแบบดาวล้อมเดือน ปิดทองคำเปลวทางขึ้น-ลง ออกแบบให้เปิดโล่ง ไม่บดบังทัศนียภาพรอบสถานี ที่มีสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม ในเขตพระนครชั้นในรอบเกาะรัตนโกสินทร์ การก่อสร้างควบคุม ไม่ให้กระทบกับพื้นผิวจราจร เนื่องจากเป็นเป็นเส้นทางที่พาดผ่านพื้นที่ประวัติศาสตร์

สำหรับ ก่อสร้างรถไฟฟ้า ส่วนต่อขยาย สายสีน้ำเงิน ระยะทางรวม 27 กิโลเมตร แบ่งเป็น ช่วงบางซื่อ- ท่าพระ 8 สถานี เป็นเส้นทางยกระดับทั้งหมด และ ช่วงหัวลำโพง -บางแค ยกระดับ 7 สถานี ที่เหลือ 4 สถานี เป็นสถานีใต้ดิน  ขณะนี้การก่อสร้างขณะแล้วเสร็จเร็วกว่าแผน ประเมินจะสามารถเปิดเดินรถทั้งระบบ ได้ภายในปี 2562