ร้องอัยการฟ้อง ขรก.ซื้อกามน้ำเพียงดิน

2017-11-16 14:25:58

ร้องอัยการฟ้อง ขรก.ซื้อกามน้ำเพียงดิน

Advertisement

ภาคประชาสังคมร้องอัยการสูงสุด ให้วินิจฉัยชี้ขาดสั่งฟ้องข้าราชการในคดีค้าประเวณีที่แม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างบรรทัดฐานในกระบวนการยุติธรรม

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. นางทิชา ณ นคร ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย น.ส.สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผอ.การมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม พร้อมภาคีเครือข่ายองค์กรด้านเด็กและเยาวชนกว่า 30 คน เข้ายื่นหนังสือถึง นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด เพื่อขอให้มีการวินิจฉัยชี้ขาด สั่งฟ้องข้าราชการ ตำรวจ ผู้มีชื่อเสียง ที่เข้าไปพัวพันการซื้อประเวณีเด็กในจ.แม่ฮ่องสอน หลังจากที่อัยการจ.แม่ฮ่องสอนสั่งไม่ฟ้องในคดีดังกล่าว

โดยนางทิชา ระบุว่า ทางเครือข่ายมีความกังวลต่อการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ เนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีการค้าประเวณีเด็กและการค้ามนุษย์ ซึ่งมีผู้เสียหายเป็นเด็กและเยาวชน ดังนั้นทางเครือข่ายจึงอยากขอความเป็นธรรมจากอัยการสูงสุด ให้พิจารณาทบทวนคำสั่งของพนักงานอัยการ จ.แม่ฮ่องสอน โดยขอให้มีคำสั่งขี้ขาดความเห็นแย้งให้ฟ้องคดีดังกล่าวด้วย เพื่อสร้างบรรทัดฐานในกระบวนการยุติธรรม