แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม 9,244 ราย

2017-11-16 12:31:59

แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม 9,244 ราย

กรมบัญชีกลางแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบแรก จำนวน 9,244 ราย ติดต่อรับบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.60 เป็นต้นไปเมือวันที่ 16 พ.ย. นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงการคลังได้เปิดโอกาสสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติใหม่นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและประกาศผลการอุทธรณ์ในรอบแรกแล้ว โดยมีผู้มีสิทธิที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมจำนวน 9,244 ราย ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศเผยแพร่ข้อมูลและเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

Advertisement


การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิที่ผ่านการอุทธรณ์รอบแรก จำนวน 9,244 ราย นั้น แบ่งเป็นผู้มีสิทธิที่กรมบัญชีกลางได้ผลิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว จำนวน 7,225 ราย ให้หน่วยงานรับลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการอุทธรณ์ดังกล่าว และเริ่มแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.60 เป็นต้นไป

Advertisement


 สำหรับผู้มีสิทธิที่ผ่านการอุทธรณ์อีกจำนวน 2,019 ราย ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิที่กรมบัญชีกลางยังไม่ได้ผลิต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น กรมบัญชีกลางได้จัดส่งข้อมูลให้กับธนาคารกรุงไทยเพื่อจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ซึ่งผู้มีสิทธิจะสามารถรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ภายในวันที่ 7 ธ.ค.60 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะยกยอดแต่ละประเภทสวัสดิการที่คงเหลือจากการใช้จ่ายสามารถใช้ต่อได้ในเดือน ธ.ค.60 ยกเว้นค่าโดยสารรถเมล์ เนื่องด้วยข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ


โฆษกกรมบัญชีกลาง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลังยังคงเร่งดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ และคาดว่าจะสามารถประกาศผลครั้งต่อไปในช่วงปลายเดือน พ.ย.60 โดยผู้ที่ลงทะเบียนยื่นอุทธรณ์ไว้ในรอบแรก สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาได้ที่เว็บไซต์ http://welfare2560.epayment.go.th กรณีผู้ใช้บัตรมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร.02-109-2345 ที่เปิดให้บริการ 150 คู่สาย ซึ่งปกติเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น.


Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง