"สมเด็จพระสังฆราช"นำทำวัตรตามธรรมเนียมคณะธรรมยุต

2017-11-15 22:20:48

"สมเด็จพระสังฆราช"นำทำวัตรตามธรรมเนียมคณะธรรมยุต

สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานทำวัตรตามธรรมเนียมคณะธรรมยุต ในดิถีแรม 12 ค่ำเดือน 12  ซึ่งเป็นประเพณีประจำปี

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ทรงเป็นประธานในการทำวัตร และเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระปฐมเจดีย์ ในดิถีแรม 12 ค่ำเดือน 12 ตามธรรมเนียมคณะธรรมยุต ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งไว้เป็นประเพณีประจำปี ทั้งนี้หลังจากทรงนำคณะสงฆ์ธรรมยุตทำวัตรเย็นและเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารทิศตะวันออกแล้ว เสด็จขึ้นสู่ลานประทักษิณ ทรงพระดำเนินเวียนประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ถ้วน 3 รอบ ถวายเป็นพุทธบูชา
AdvertisementAdvertisement
ขอบคุณภาพ:สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

แท็กที่เกี่ยวข้อง