เปิดทำพาสปอร์ตอายุการใช้งาน 10 ปี ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท

2021-03-11 18:00:25

เปิดทำพาสปอร์ตอายุการใช้งาน 10 ปี ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท

Advertisement

กต.เปิดให้ทำพาสปอร์ตบุคคลทั่วไปอายุการใช้งาน 10 ปี ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท

งงว่าเตือนหรือแหก ? “นก อุษณีย์” เจอทัวร์ลง หลังปล่อยแชตลับ “ตาล”

“อั้ม นันทิยา” ยันไม่ใช่ “ตาล” หลังถูกกล่าวอ้างคือโลกใบที่ 1 ของว่าที่เจ้าบ่าว “จั๊กจั่น”

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ตั้งแต่บัดนี้ ประชาชนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถขอทำหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป อายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี ได้ที่กรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทาง (ชั่วคราว) ทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด รวมถึงที่สถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ไทย และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยทุกแห่ง โดยจะมีค่าธรรมเนียม 1,500 บาท ส่วนหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป อายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี ยังมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท เท่าเดิม อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการขอรับบริการหนังสือเดินทางเล่มด่วน หรือรับเล่มภายในวันเดียวกัน คิดค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง