ปศุสัตว์สกลฯ เจาะเลือดโค-กระบือ วิจัยวัคซีนไข้เห็บ

2017-11-15 18:35:21

ปศุสัตว์สกลฯ เจาะเลือดโค-กระบือ วิจัยวัคซีนไข้เห็บ

Advertisement

ปศุสัตว์ จ.สกลนคร เจาะเลือดโค กระบือ เพื่อนำไปวิจัยทำวัคซีนป้องกันโรคไข้เห็บ พัฒนาการปศุสัตว์ของไทย

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ที่ศูนย์ฝึกอบรมและส่งเสริมการเกษตร สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นางเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่จาก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพ ฯ ทำการเจาะเลือดโค กระบือ เพื่อนำไปดำเนินการโครงการวิจัยทำวัคซีนป้องกันไข้เห็บในสัตว์เลี้ยง เช่น โค กระบือ แพะ และ แกะ เป็นต้น


ปัจจุบันโรคไข้เห็บ ถือเป็นปัญหาของการเลี้ยงปศุสัตว์ในประเทศไทย โดยโรคไข้เห็บ มีพาหะนำโรค คือ แมลงดูดเลือด และตัวเห็บ รวมทั้งเข็มฉีดยา ลักษณะภายนอกที่พบ คือ โคซึม ไม่กินอาหาร เหงือกซีด และตายในที่สุด 

นางเยาวนิตย์ ระบุว่า วันนี้ได้ทำการเจาะเลือดในโคจำนวน 165 ตัว ในส่วนของ จ.สกลนคร มีการตั้งเป้าเพื่อเจาะเลือดโคเนื้อ 1,000 ตัว โคนมจำนวน 500 ตัว และกระบือ จำนวน 500 ตัว เพื่อนำเลือดทั้งหมดไปวิจัย ทำวัคซีนป้องกันโรคไข้เห็บใน ถือเป็น สกลนคร โมเดล หากสำเร็จก็จะสามารถต่อยอดเพื่อการปศุสัตว์ของไทยต่อไปแท็กที่เกี่ยวข้อง