ไทยขยับอันดับ 78 ของโลกพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสาร

2017-11-15 18:00:10

ไทยขยับอันดับ 78 ของโลกพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสาร

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เผยดัชนีชี้วัดด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2560 ไทยขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 78 ของโลก

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยตัวรายงานประจำปีเรื่องมาตรวัดสังคมสารสนเทศ 2017 ซึ่งจะมีการจัดอันดับดัชนีชี้วัดด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของปี 2560 จาก 176 ประเทศทั่วโลก โดยในปีนี้ประเทศไทยขยับอันดับดีขึ้นจากเดิมอันดับที่ 82 ในปี 2559 มาอยู่ที่อันดับ 78 ของโลก เป็นผลจากจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น จากนโยบายการจัดสรรคลื่นความถี่และการเปิดให้บริการ 3Gและ4G ครอบคลุมการให้บริการ ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ค่าดัชนีที่ใช้ในการประเมินเพิ่มขึ้นโดยประเทศที่ได้อันดับหนึ่งคือ ประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเลื่อนขึ้นมาจากอันดับที่สองในปีที่ผ่านมา

แท็กที่เกี่ยวข้อง