"อมรัตน์" ยื่นสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษี "บิ๊กตู่"

2021-03-09 12:17:10

"อมรัตน์" ยื่นสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษี "บิ๊กตู่"

Advertisement

"อมรัตน์" ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพากรให้ตรวจสอบการเสียภาษีตั้งแต่ปี  2557 จนถึงปัจจุบันของ "บิ๊กตู่"

"เข็ม ลภัสรดา" ออกโรงฟังธง !! เมียตามหึงผัว คือ "ธัญญ่า" หรือเปล่า ?

เดือดใส่ใคร ? “พชร์ อานนท์” สุดทนโพสต์บอก อย่าให้ต้องร้าย !

เกิดอะไรขึ้นกับ "ลิซ่า" แฟนทั่วโลกแห่ติดแท็ก "YG STOP SABOTAGING LISA"

เมื่อวันที่ 9  มี.ค. ที่กรมสรรพากร นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล พร้อมด้วย น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม และนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. ได้ร่วมกันมายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง เพื่อขอให้ตรวจสอบแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2557 จนถึงปัจจุบันของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ว่าได้นําจํานวนเงินที่กองทัพบก ได้ชําระค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา มารวมคํานวณเป็นเงินได้ของ พล.อ.ประยุทธ์หรือไม่

นางอมรัตน์ กล่าวว่า การที่กองทัพบกสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปาในบ้านพักรับรองของกองทัพบก ย่อมเป็นกรณีที่ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคิดคํานวณราคาเป็นเงินได้ ซึ่งสามารถคิดคํานวณได้แยกต่างหากจากมูลค่าของการได้อยู่บ้านพักรับรองของกองทัพบก เนื่องจากจัดเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้เทียบตามนัยคําพิพากษาฎีกาที่ 21/2536 รายละเอียด ตามที่อ้างถึง (3) เคยได้วินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่า “...ประมวลรัษฎากร มาตรา 40(1) ได้กําหนดชนิดของเงินที่คํานวณได้จาก มูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า และประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้ เนื่องจากการจ้างแรงงานแยกออกจากกัน ฉะนั้นในกรณีที่พนักงานโจทก์ได้อยู่บ้านที่โจทก์ให้อยู่ โดยไม่เสียค่าเช่า และโจทก์เป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าแก๊สที่พนักงานโจทก์ได้ใช้ สิ้นเปลืองไปนั้น ประโยชน์ที่พนักงานโจทก์ได้รับจากการใช้กระแสไฟฟ้า น้ําประปา และแก๊ส ที่ โจทก์เป็นผู้จ่ายเงินให้นี้ เป็นประโยชน์ชนิดหนึ่งต่างจากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่โจทก์จัดให้อยู่ โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าถือว่าค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส ค่าน้ำประปาเป็นประโยชน์ที่พนักงานโจทก์ได้ เนื่องจากการจ้างแรงงานแยกจากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่โจทก์ให้อยู่...”

นางอมรัตน์ กล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาตามนัยคําพิพากษา ที่ 21/2536 พล.อ.ประยุทธ์ จึงยังมีหน้าที่ ต้องนําเงินได้จํานวนเท่ากับมูลค่าของค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปาที่กองทัพบกเป็นผู้ชําระ ไปรวมคํานวณและเสียภาษีเงินได้