กก.สมานฉันท์จัดเซฟโซนฟังความเห็น “ม็อบ –นักวิชาการ” 15 มี.ค.

2021-03-08 21:25:14

กก.สมานฉันท์จัดเซฟโซนฟังความเห็น “ม็อบ –นักวิชาการ” 15 มี.ค.

Advertisement

กก.สมานฉันท์จัดเซฟโซนฟังความเห็น “ม็อบ –นักวิชาการ” 15 มี.ค. 

"เบลล่า" คลั่งรัก "พระมหาเทวีเจ้า" กรี๊ดหนัก รับเสด็จทิพย์สุดฮา !!

เกิดอะไรขึ้นกับ "ลิซ่า" แฟนทั่วโลกแห่ติดแท็ก "YG STOP SABOTAGING LISA"

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ที่รัฐสภา นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  ในฐานะประธานคณะกรรมการสมานฉันท์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาถึงรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและสื่อสารสาธารณะ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการพบปะหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในมุมมองต่าง ๆ จากนักวิชาการ และการเดินทางไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อหาทางออกให้กับประเทศร่วมกัน นอกจากนี้ การรับฟังความคิดเห็นผ่านทางสื่อออนไลน์ ปัจจุบันมีการนำเสนอข่าวผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอย่างต่อเนื่อง สำหรับช่องทางสื่อสารเพิ่มเติมที่มีการนำเสนอในที่ประชุม อาทิ LINE Official Account และ Facebook fanpage ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ 2.คณะอนุกรรมการสมานฉันท์เชิงประเด็น รายงานความคืบหน้าการดำเนินการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหากรณีชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย - ใจแผ่นดิน ระหว่างตัวแทนรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคประชาสังคม และชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย

นายเทอดพงษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับผลการหารือระหว่างคณะกรรมการสมานฉันท์กับสื่อมวลชนภาคสนามและตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 64 ณ สมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในหลากหลายประเด็น อาทิ 1.คณะกรรมการสมานฉันท์จะสามารถสร้างการยอมรับจากทุกฝ่ายได้อย่างไร 2.การมีพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเปิดรับฟังแนวคิดความเห็นในประเด็นต่าง ๆ จากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.การใช้กระบวนการสันติวิธี โดยการงดเว้นการใช้ความรุนแรง 4.ควรจัดให้มีกลไกหรือองค์กรกลางในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ5.กลไกของรัฐสภาควรทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยเฉพาะการสร้างระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชนในประเทศ

นอกจานี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการจัดพื้นที่ปลอดภัย (SAFE ZONE) เพื่อรับฟังแนวคิดและความเห็นในประเด็นต่าง ๆ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กลุ่มผู้ชุมนุม และกลุ่มนักวิชาการ ทั้งนี้ จะเชิญตัวแทนกลุ่มดังกล่าวมาประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์ในวันที่ 15 มี.ค. 64 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 419 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา