ด่วน! ศาลปกครองสูงสุดตัดสิน "เจ๊ติ๋ม ทีวีพูล" ชนะคดี กสทช.

2021-03-08 17:40:02

ด่วน! ศาลปกครองสูงสุดตัดสิน "เจ๊ติ๋ม ทีวีพูล" ชนะคดี กสทช.

Advertisement

ศาลปกครองสูงสุดตัดสิน "เจ๊ติ๋ม ทีวีพูล" ชนะคดี กสทช. ให้คืนแบงก์การันตี  1,750 ล้าน ค่าธรรมเนียมที่จ่ายงวดแรก 151.7 ล้าน

"เบลล่า" คลั่งรัก "พระมหาเทวีเจ้า" กรี๊ดหนัก รับเสด็จทิพย์สุดฮา !!

ดราม่าสนั่นเมนู "ซาชิมิอกไก่สด"

เมื่อเวลา 14.30 น.  วันที่ 8 มี.ค. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 652/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 452/252561 ระหว่าง บริษัท ไทยทีวี จำกัด ของนางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย หรือ "เจ๊ติ๋ม ทีวีพูล" ประธานกรรมการบริษัท ไทยทีวี จำกัด  กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

บริษัท ไทยทีวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะประมูล 2 ช่องทีวีดิจิทัล ได้แก่ช่อง Loca และ ช่องไทยทีวี ฟ้องว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีคำสั่งตามหนังสือที่ สทช 4010/5495 ลว. 12 ก.พ. 2559 เพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ เลขที่ B1-S20031-0024-57 และ B1-S20031-0017-57 และให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยคู่กรณีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเลิกการประกอบกิจการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวตกเป็นโมฆะ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้แจ้งยกเลิกใบอนุญาตและยุติการดำเนินการตามใบอนุญาตดังกล่าวไปก่อนแล้ว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

ต่อมาศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด ที่ผู้ฟ้องคดีวางเพื่อค้ำประกันการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของงวดที่ 3 และงวดที่เหลือ คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากคืนไม่ได้ให้ชดใช้จำนวนเงิน โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่คดีถึงที่สุด

โดยขณะนั้นศาลได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่า บริษัทไทยทีวี ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ เนื่องจาก กสทช. ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ประกาศเชิญชวนไว้ ดังนั้นเมื่อคู่กรณีบอกเลิกสัญญาแล้ว จึงให้ กสทช. คืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ ที่ได้วางไว้คืนแก่บริษัทไทยทีวีด้วย ภายใน 60 วันนับแต่คดีถึงที่สุด ส่วนคำขออื่นศาลให้ยกทั้งหมด ซึ่งต่อมาคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

นางพันธุ์ทิพา  เปิดเผยหลังศาลสูงสุดตัดสิน ว่า รู้สึกพอใจกับคำตัดสินของศาล เพราะได้รอคอยและต่อสู้มาอย่างยาวนาน ใช้เวลาสู้คดีทั้งหมด 5 ปี 10 เดือน ในที่สุดศาลปกครองสูงสุดตัดสินให้ชนะคดี โดย กสทช. ได้ทำผิดสัญญาจริง เช่น แจกคูปองช้าไป 6 เดือน ประชาสัมพันธ์กล่องโดยที่ประชาชนไม่ได้รับความรู้ในการใช้กล่องสัญญาณ และทำให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่น โดยศาลให้คืนแบงก์การันตี ตั้งแต่งวด 2 ถึงงวดที่ 6 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,750 ล้าน และยังได้คืนส่วนที่จ่ายค่าธรรมเนียมงวดแรกไปเกินอีกจำนวน 151,700,000 บาท และคืนเงินงวดที่ 2 ให้กับธนาคารกรุงเทพที่จ่ายแทนอีก 384 ล้าน ซึ่งทั้งหมดต้องทำให้เสร็จภายใน 60 วัน ส่วนค่าเสียหายศาลไม่ได้ตัดสินให้คืนตน ทั้งนี้ยังจะลุยแพลตฟอร์มออนไลน์และร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างชาติอีกด้วย