สธ. รับมอบชุดอุปกรณ์ฯ ตู้เก็บวัคซีนโควิด 19 จาก กลุ่ม ปตท.

2021-03-08 15:00:28

สธ. รับมอบชุดอุปกรณ์ฯ ตู้เก็บวัคซีนโควิด 19 จาก กลุ่ม ปตท.

Advertisement

กระทรวงสาธารณสุข รับมอบชุดอุปกรณ์และระบบตรวจวัดอุณหภูมิและควบคุมโซ่ความเย็นจากกลุ่ม ปตท. 2,000 ชุด สำหรับติดตามอุณหภูมิตู้จัดเก็บวัคซีนโควิด-19 ในโรงพยาบาลแบบเรียลไทม์ รวมถึงควบคุมกำกับระดับความเย็นให้ได้ตามมาตรฐานทุกขั้นตอน