ปชช.เชื่อจิตวิญญาณ"บิ๊กตู่"เฟ้นหา"รมต.น้ำดี"ช่วยชาติพ้นวิกฤต

2021-03-07 14:10:17

ปชช.เชื่อจิตวิญญาณ"บิ๊กตู่"เฟ้นหา"รมต.น้ำดี"ช่วยชาติพ้นวิกฤต

Advertisement

"ซูเปอร์โพล" ชี้ ปชช.เชื่อมั่นจิตวิญญาณ "บิ๊กตู่" เฟ้นหา "รมต.นำดี" ช่วยชาติพ้นกฤต


เตือน!จับ"ร้านค้า"โกง"เราชนะ-คนละครึ่ง"ถูกยกเลิกทันที

ปชป.เปิดแนวทางเฟ้นผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

แพทย์เตือนร้อนจัด แดดแรง เสี่ยงภาวะขาดน้ำ ลมแดด


เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง "การเมืองอย่าสุมไฟม็อบ" กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,473 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 3-7 มี.ค.ที่ผ่านมา ประเด็นที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง คือ เกือบร้อยละร้อยคือร้อยละ 99.8 ระบุว่า นักการเมืองมุ่งแต่แย่งตำแหน่งรัฐมนตรี ไม่ดีต่อสถานการณ์บ้านเมือง ซึ่งกำลังเกิดความขัดแย้งในหมู่ประชาชนตอนนี้ ในขณะที่ร้อยละ 99.2 ผิดหวังนักการเมืองแย่งตำแหน่งรัฐมนตรี มุ่งถอนทุนคืนมากกว่าทำงานเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชน และร้อยละ 98.7 เสื่อมศรัทธาต่อนักการเมือง แย่งตำแหน่งรัฐมนตรีกันในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนี้


อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.0 เชื่อมั่นต่อจิตวิญญาณทหารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าจะมีความเด็ดขาดเลือกคนดีเป็นรัฐมนตรี แก้วิกฤตชาติ และวิกฤตของประชาชน นอกจากนี้ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.2 เชื่อค่อนข้างมากถึงมากที่สุดว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเลือกข้างผลประโยชน์ชาติและของประชาชน มากกว่าผลประโยชน์ของนักการเมืองที่จะถอนทุนคืน ขณะที่ร้อยละ 23.0 ระบุว่า ปานกลางและร้อยละ 12.8 ระบุว่า ค่อนข้างน้อยถึงไม่เชื่อเลย ที่น่าสนใจ คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.1 ประเมินการแก้ปัญหาโควิดโดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่าจะจัดการแก้วิกฤตโควิดได้ดีค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 23.7 ระบุว่า ปานกลาง และร้อยละ 11.2 ระบุว่า ค่อนข้างน้อยถึงไม่ดีเลย


ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นชัดว่า ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อนักการเมืองที่วิ่งเต้นแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีในช่วงชาติบ้านเมืองเกิดวิกฤตโควิด วิกฤตเศรษฐกิจ และวิกฤตความขัดแย้งที่อาจรุนแรงบานปลายมากขึ้นถ้าไปกดดันนายกรัฐมนตรีให้ตัดสินใจเลือกใช้คนไม่ตรงจุด ไม่ตอบโจทย์สถานการณ์ความขัดแย้งของคนในชาติเวลานี้ เพราะประชาชนยังเชื่อมั่นในจิตวิญญาณทหารของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะเลือกข้างผลประโยชน์ชาติและของประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ของนักการเมืองที่จะถอนทุนคืน ถ้านายกรัฐมนตรี ทำสำเร็จ เสาหลักของชาติก็จะเป็นที่รักของประชาชนอย่างยั่งยืน แต่ขบวนการม็อบลุ่มลึกกว่าการเมือง เปราะบางมากเกินกว่าจะมองแค่เปลือกภายนอกแล้วมาแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีกันเพื่อผลประโยชน์ฝ่ายการเมืองไม่ได้โดยเด็ดขาด เพราะฝ่ายการเมืองกำลังถูกลากเข้าไปอยู่ในเกมสุมไฟม็อบสร้างความขัดแย้งรุนแรงบานปลายของคนในชาติ ดังนั้นฝ่ายการเมืองต้องนิ่งและอยู่ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แต่เพียงผู้เดียว ต้องเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจะรอดทั้งหมด เพราะขบวนการที่ร้ายกาจกว่านักการเมืองกำลังทำงานเข้าเป้ามากกว่า ขณะที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอาจปฏิบัติการตามเกมที่พวกเขาออกแบบกันมาอย่างเข้มข้นตั้งแต่ปี 57-63 เป็นเงาตามตัวผู้มีอำนาจ (The Power) มาตลอด ข้อเสนอแนบท้าย คือ ตอนนี้ ณ เวลานี้ ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองต้องช่วยกันคัดคนดี คนเก่ง คนกล้า มาช่วยคุมเกม