สื่อนอกเสนอข่าวรธน.ฉบับใหม่ของไทย

2017-04-07 07:50:38

สื่อนอกเสนอข่าวรธน.ฉบับใหม่ของไทย

Advertisement

สื่อต่างประเทศหลายสำนักนำเสนอข่าวรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของไทย 


สื่อต่างประเทศหลายสำนัก อาทิ รอยเตอร์ บีบีซี ว๊อยซ์ออฟอเมริกา ไฟนัลเชียลไทม์ นำเสนอข่าวการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 และการลงพระปรมาภิไธยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
รายงานข่าวระบุว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ปี 2560 ซึ่งหลังจากนี้สิทธิเสรีภาพของประชาชนจะมีเพิ่มขึ้น แต่ต้องไม่ลืมหน้าที่ หรือเรียกร้องเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว แต่ยังไม่สามารถระบุวันที่ในในการจัดการเลือกตั้งได้ 
สำหรับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ ได้ประกาศในวันที่ 6 เมษายน เป็นวันจักรี ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง 
และในวันเดียวกันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่ แก่ประชาชนชาวไทย 


นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒๐ ในประวัติการเมือง ๘๕ ปีของไทย และเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติถึง ๑๖ ล้านเสียงเศษ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓๕ จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประมาณ ๓๐ ล้านคน หรือร้อยละ ๖๐ ของผู้มีสิทธิทั้งหมด

แท็กที่เกี่ยวข้อง