กัมพูชาออกกฎหมายควบคุมโควิด

2021-03-07 08:20:01

กัมพูชาออกกฎหมายควบคุมโควิด

Advertisement

สภาผู้แทนราษฎรกัมพูชาผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่ ที่จะเพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่รัฐ ในการบังคับใช้มาตรการเข้มงวด รวมถึงการใช้บทลงโทษจำคุก เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา ในกรุงพนมเปญ ซึ่งพรรคประชาชนกัมพูชา หรือ ซีพีพี ของสมเด็นฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ครองที่นั่งหมดทั้งสภา 125 ที่นั่ง มีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันศุกร์(5 มี.ค.) ที่ผ่านมา อนุมัติร่างกฎหมาย "มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคติดต่อร้ายแรงประเภทอื่น" ซึ่งเนื้อหาสำคัญเป็นการมอบอำนาจให้รัฐบา ล ใช้ความเข้มงวด เพื่อจัดระเบียบทางสังคมให้อยู่ในกรอบ สำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข เช่น การบังคับสวมหน้ากากอนามัย ในสถานที่สาธารณะ การเว้นระยะห่างทางสังคม และการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกักตัว ตลอดจนการจำกัดการเดินทาง และควบคุมการเปิดธุรกิจบางประเภท

บทลงโทษตามกฎหมายฉบับใหม่ มีตั้งแต่การปรับเงิน ไปจนถึงจำคุกสูงสุด 3 ปี หากหลบหนีออกจากสถานที่กักตัว ส่วนการปฏิเสธเข้ารับการรักษาหากติดเชื้อ หรือหลบหนีออกจากสถานที่รักษาตัว มีโทษจำคุกสูงสุดถึง 10 ปี
ผู้ที่เจตนา เป็นพาหะแพร่เชื้อโควิด-19 อาจต้องรับโทษจำคุกถึง 10 ปี และผู้ที่เป็นแกนนำจัดการให้มีการชุมนุมหรือรวมตัวกัน หากเกิดการติดเชื้อในที่ชุมนุม ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 20 ปี นอกจากนั้น รัฐบาลกัมพูชาจะมีอำนาจ ระงับใบอนุญาต บริษัท และธุรกิจต่างๆ ที่ละเมิดกฎหมายควบคุมโรคด้วย

กัมพูชามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สะสม นับถึงวันอาทิตย์ที่ 7 มี.ค. 2564 จำนวน 953 คน เพิ่มขึ้น 21 คนในระยะ 24 ชั่วโมง รักษาหายแล้ว 491 คน และยังรักษาอยู่ในระบบ 462 คน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต.