"อาญาสิทธิ์"หาเสียงพี่น้องมุสลิมหวังแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำ

2021-03-05 16:35:24

"อาญาสิทธิ์"หาเสียงพี่น้องมุสลิมหวังแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำ

Advertisement

"อาญาสิทธิ์" หาเสียงพี่น้องมุสลิม หวังแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ โครงสร้างพื้นฐาน

สุดช้ำแรงงานเมียนมาถูกรางวัลที่ 1 โดนนายจ้างโกง

หลุดที่แรก เบื้องหลังสุดสะเทือนใจ MV ใหม่ "แด๊ดดี้แพท" เพลง "ต้องคำสาป"

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ เป็นการพบปะพี่น้องมุสลิม ในพื้นที่ ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช สำหรับพื้นที่เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 4 อำเภอ คือ อ.ชะอวด อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.พระพรหม และ อ.จุฬาภรณ์ มีมัสยิดทั้งหมด 6 มัสยิดด้วยกัน โดยส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.ชะอวด 5 แห่ง และ อ.พระพรหม 1 แห่ง โดยพบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ชาวบ้านมีอาชีพทำสวนยางพารา มีปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน การถือสิทธิ์ครอบครอง ทั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่กำลังขับเคลื่อนให้ประชาชนทุกคน มีที่ดินอยู่อาศัย และทำกินเป็นของตนเอง ในนโยบาย ส.ป.ก.4.0 ขณะเดียวกันยังพบว่าในหลายหมู่บ้าน ถนนหนทาง ระบบโครงสร้างพื้นที่ฐานยังไม่สมบูรณ์ พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างลำบาก ซึ่งเรื่องดังกล่าว ตนจะพยายามผลักดัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการแก้ไขปัญหา

นายอาญาสิทธิ์ กล่าวต่อว่า นโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ต้องการที่จะพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างสวัสดิการที่ดี เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย เบี้ยผู้สูงอายุ และคนพิการ ซึ่งเป็นเปราะบางของสังคมที่ยังต้องการความช่วยเหลือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชน นอกจากนี้ยังมีเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เพื่อการทำเกษตรกรรมที่มีคุณภาพ การพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับชุมชนที่มีศักยภาพ การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานท้องถิ่น เน้นบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการดูแลพื้นที่ ด้านความมั่นคงปลอดภัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ก่อนประสานงานความร่วมมืออย่างบูรณาการ อย่างไรก็ตามการดำเนินการตามนโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่ตนกล่าวมานั้นก็เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น