"ราชทัณฑ์"วาง 5 มาตรการป้องกันเผาซ้ำรอยหน้าเรือนจำ

2021-03-03 17:55:11

"ราชทัณฑ์"วาง 5 มาตรการป้องกันเผาซ้ำรอยหน้าเรือนจำ

Advertisement

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยวาง 5 มาตรการป้องกันไม่ให้มีเหตุการเผ้าซ้ำรอยหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม

มีโลกใบเดียว “เค” ว่าที่เจ้าบ่าว “จั๊กจั่น” คอนเฟิร์มวันแต่งไม่มีใครมาแหกงานแน่นอน !

ไม่เครียดข่าวลือ “จั๊กจั่น” ยันไม่ใช่โลกใบที่ 2 รับว่าที่เจ้าบ่าวเคยแต่งงาน แต่จบไป 10 ปีแล้ว

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้ป้ายและทรัพย์สินของราชการ บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม เมื่อวันที่ 28 ก.ฑ.2564 ว่า เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีก กรมราชทัณฑ์ได้วาง 5 มาตรการเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเบื้องต้น โดยให้เรือนจำและทัณฑสถาน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ คือ 1. ให้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกจุดในพื้นที่ของเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศ 2. ให้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ เวรยามรักษาการณ์ภายนอกเรือนจำโดยต้องมีเจ้าพนักงานเรือนจำปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกครั้ง 3. ให้เจ้าหน้าที่เวรยามรักษาการณ์หมั่นเดินตรวจตราบริเวณโดยรอบของเรือนจำและทัณฑสถาน รวมทั้งแนวกำแพงทั้งภายในและภายนอกอยู่เสมอ 4. ให้เจ้าหน้าที่ใช้วิทยุสื่อสารตลอดเวลา ที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อประสานงานเมื่อเกิดเหตุไม่ปกติ และ 5. ให้หมั่นตรวจตราและสังเกตพฤติกรรมของบุคคลภายนอก รวมถึงยานพาหนะที่เข้ามาในเขตพื้นที่อยู่เสมอ โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ยังได้ประสานงานเพื่อขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอกำลังเสริมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในแต่ละท้องที่ ในการร่วมดูแลความเรียบร้อยของเรือนจำและทัณฑสถานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ ตลอดจนเน้นย้ำ ให้ผู้บัญชาการเรือนจำและผู้อำนวยการทัณฑสถานทุกแห่ง เข้มงวดและกวดขันการปฏิบัติงาน ตามแนวปฏิบัติของนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์มากยิ่งขึ้น โดยต้องหมั่นตรวจตราการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาใน ทุกระดับชั้นอยู่เสมอ หากพบว่ามีการปล่อยปละละเลยไม่ถือปฏิบัติ จนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น จะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้บริหารเรือนจำและทัณฑสถาน

นายอายุตม์ กล่าวด้วยว่า ด้วยลักษณะงานของกรมราชทัณฑ์ ที่มีความยากลำบากเป็นพิเศษ ที่ไม่ใช่เฉพาะการดูแลและแก้ไขผู้ต้องขังเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดูแลพื้นที่โดยรอบของสถานที่คุมขังให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยอยู่เสมอ ตนก็อยากให้เจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ทุกคน มีความตั้งใจในปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด