นักเรียนทำว่าวรับลมหนาว กิจกรรม "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"

2017-11-14 18:00:42

นักเรียนทำว่าวรับลมหนาว กิจกรรม "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"

Advertisement

โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น จ.พิษณุโลก  สอนนักเรียนฝึกทำว่าวไทยรับลมหนาว ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามนโยบาย สพฐ.

วันที่ 14 พ.ย. ที่ โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 หมู่ที่ 9 บ้านบ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก กลุ่มเด็กนักเรียนหญิงและชาย จำนวน 24 คน แบ่งกลุ่มกันเรียนรู้วิธีการทำว่าวไทยชนิดต่างๆ ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ ตามนโยบายของสพฐ.

โดยนักเรียนแต่ละคนจะเตรียมอุปกรณ์การทำว่าวมาจากที่บ้าน อาทิ เศษไม้ไผ่ที่เหลาเอาไว้แล้ว ด้าย กรรไกร กาว เชือก กระดาษแก้ว เป็นต้น ก่อนจะร่วมมือร่วมแรงกันขึ้นโครงและติดกาวแปะกระดาษจนเป็นว่าวที่มีสีสันสวยงาม
สำหรับว่าวส่วนใหญ่ที่เด็กนักเรียนจะเลือกทำจะเป็นว่าวจุฬา และว่าวปักเป้าเพราะทำได้ง่าย โดยเมื่อถึงฤดูหนาวชาวบ้านจะนิยมทำว่าวเล่นกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีลมว่าว หรือ ลมที่พัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ในตอนต้นฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง