วันนี้มีอะไร: 15 พฤศจิกายน วันแห่งการทำบุญ (Philanthropy Day)

2017-11-14 18:00:12

วันนี้มีอะไร: 15 พฤศจิกายน  วันแห่งการทำบุญ (Philanthropy Day)

Advertisement

วันแห่งการทำบุญ (Philanthropy Day)
"วันแห่งการทำบุญ" เริ่มต้นขึ้นเมื่อ โรนัลด์ เรแกน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นได้ประกาศให้วันที่ 15 พ.ย. เป็น "วันแห่งการทำบุญแห่งชาติ" อย่างเป็นทางการในปี 2519 โดยมีที่มาจากแนวคิดรวบยอดของ ดักลัส ฟรีแมน ซึ่งมุ่งหวังให้ทุกคนเห็นความสำคัญต่อการทำดีต่อผู้อื่น เมื่อ "วันแห่งการทำบุญ" เวียนวนมาบรรจบในแต่ละปีหลายพื้นที่ในหลายประเทศจะมีการจัดกิจกรรม "การให้" ขึ้น เพื่อแสดงความเอื้อเฟื้อ

ภาพ flowerstock / Shutterstock.com


ภาพ th.wikipedia.org

111 ปีก่อน
พ.ศ. 2449
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด สะพานผ่านพิภพลีลา ซึ่งเป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิม เชื่อมถนนราชดำเนินใน และราชดำเนินกลาง เดิมเป็นสะพานโค้งมีโครงเหล็ก แต่รัชกาลที่ 5 โปรดให้สร้างใหม่ให้กว้างและงดงามขึ้นเช่นเดียวกับสะพานมัฆวานรังสรรค์ เพื่อรับกับถนนราชดำเนินในที่สร้างขยายใหม่


84 ปีก่อนพ.ศ. 2476
คณะราษฎร์จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย


ภาพ en.wikipedia.org
48 ปีก่อน

พ.ศ. 2512 ชาวอเมริกันกว่าสองแสนคนออกมาประท้วงรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ให้ยกเลิกการส่งทหารเข้ามาร่วมรบในสงครามเวียดนาม
ภาพ Thomas Nguyen

46 ปีก่อน
พ.ศ. 2514
อินเทลเปิดตัว Intel 4004 ไมโครโพรเซสเซอร์รุ่นแรกของโลก