“เทอดพงษ์”เสนอ 3 แนวทางสมานฉันท์

2021-03-01 20:55:47

“เทอดพงษ์”เสนอ 3 แนวทางสมานฉันท์

Advertisement

“เทอดพงษ์”เสนอ 3 แนวทางสมานฉันท์ ยึดสันติวิธี อำนวยความยุติธรรมทางคดี เปิดเวทีพูดคุย

"กนก"ฮึ่มไล่แฉ"ดารา-นักร้อง"หนุนม็อบ

หวยออกตรงเป๊ะ 538 ตู้ขนวัคซีนโควิด-19

รวมเลขเด็ด 10 สำนัก งวดวันที่ 1 มี.ค.2564

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่รัฐสภา นายเทอดพงษ์​ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ประธาน​คณะกรรมการ​สมานฉันท์​ เป็น​ประธาน​การประชุม​คณะกรรมการฯ โดยมีการเพื่อพิจารณา​เรื่องต่าง​ ๆ​ ดังนี้​ 1.พิจารณา​สถิติและประเภทคดีเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง​ ซึ่งที่ประชุม​เห็นชอบให้นำสถิติและประเภท​คดีเกี่ยวกับ​การ​ชุม​นุ​มทาง​การเมือง​ที่เกิดขึ้นในปัจจุ​บัน​มาพิจารณา​เป็นหลัก​ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการสมานฉันท์​ที่จะดำเนิน​การในปัจจุ​บัน​หรือเร่งด่วน​ ดังนี้​ 1.1กระบวนการ​สมานฉันท์​แบบสันติ​วิธี​ อาทิ การชุมนุมเป็นสิทธิ​ตามรัฐธรรมนูญ​ แต่ต้องชุมนุม​โดยสันติ​วิธีและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ​และกรอบของกฎหมาย และต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย 1.2 การอำนวยความยุติธรรม​เกี่ยวกับ​คดีการชุมนุม​ อาทิ การพูดคุยเพื่อหาข้อยุติ​ทางคดีเกี่ยวกับ​การ​ชุม​นุ​มที่มีมูลเหตุจูงใจ​ทางการเมือง​ ซึ่ง​ไม่ใช่ความผิด​ทางอาญา​โดยแท้ 1.3 เร่งจัดเวทีพูดคุ​ยหารือ​กับกลุ่มต่าง​ ๆ​ เช่น​ กลุ่มเด็กนักเรียน​ นิสิต นักศึกษา​ และสื่อมวลชน​ฃ


นายเทอดพงษ์ กล่าวต่อว่า 2.พิจารณา​แนวทางการสื่อสารสาธารณะ​และรับฟังความคิดเห็น​ของคณะกรรมการ โดยในวันนี้คณะกรรมการ​สมานฉันท์​ จะเดินทางไปพบปะ​และสนทนากับผู้แทนองค์กร​วิชาชีพสื่อ​ 6​ องค์กร​ ประกอบด้วย​ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ​ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย​ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์​ สมาคม​นักข่าว​นักหนังสือพิมพ์​แห่งประเทศไ​ทย​ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย​ และสหภาพ​แรงงานกลางสื่อมวลชน​ไทย​และผู้สื่อข่าวภาคสนามจากสำนักข่าวต่างๆ​ ณ​ สมาคม​นักข่าว​นักหนังสือพิมพ์​แห่งประเทศไ​ทย เพื่อรับฟัง​ความคิดเห็น​และข้อเสนอแนะ​จากสื่อมวลชน​ก่อนจะนำไปพิจารณาในการสร้างกระบวนการ​สมานฉันท์​ต่อไป ​