คพ. สั่งหน่วยพิทักษ์ สวล.ยึดกฎเหล็ก 5 ข้อแก้ไขปัญหามลพิษ

2021-03-01 18:55:25

คพ. สั่งหน่วยพิทักษ์ สวล.ยึดกฎเหล็ก 5 ข้อแก้ไขปัญหามลพิษ

Advertisement

อธิบดี คพ. สั่งหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วประเทศยึดกฎเหล็ก 5 ข้อ ช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหามลพิษ

"กนก รัตน์วงศ์สกุล"ฮึ่มไล่แฉ"ดารา-นักร้อง"หนุนม็อบ

หวยออกตรงเป๊ะ 538 ตู้ขนวัคซีนโควิด-19

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คพ. มุ่งมั่นสร้างองค์กรให้มีบทบาทที่เข้มแข็งเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นที่พึ่งของประชาชนในการช่วยแก้ไขปัญหามลพิษ พร้อมเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาและบังคับใช้กฎหมาย ผลักดันกลไกทางการบริหารและกฎหมายสิ่งแวดล้อม กระชับการทำงานตอบสนองประชาชนอย่างรวดเร็ว ภายใต้หลักการทำงาน "เร็วรุก สุขกับงาน วิชาการนำหน้า"เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที คพ. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล.) หรือ EPU เพื่อดำเนินการเชิงรุกที่รวดเร็วและเบ็ดเสร็จ เป็นศูนย์เฉพาะกิจในการติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญหาและดำเนินการตามกฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งส่วนกลางและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 หน่วย ปฏิบัติภารกิจในการติดตามตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดกฎ 5 ข้อ ดังนี้ 1. ให้หยุดยั้งการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิด โดยต้องกำหนดวันเวลาให้ชัดเจน 2. ต้องกำหนดให้มีการฟื้นฟูความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 3. ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบายมลพิษ 4. ให้บังคับใช้กฎหมายเอาผิดกับแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดมลพิษและความเสียหาย และ 5. ให้แหล่งกำเนิดมลพิษต้องเยียวยาและชดใช้ค่าเสียหาย รวมทั้งฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การปฏิบัติงานจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และประสานการบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนหากพบเห็นการกระทำความผิดปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม โทรสายด่วน. 1650 นายอรรถพล กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง