"ซีพี ออลล์"มอบทุนการศึกษา 1,100 ล้าน

2017-11-15 11:35:33

"ซีพี ออลล์"มอบทุนการศึกษา 1,100 ล้าน

"ซีพี ออลล์" เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาสร้างเยาวชนดีและเก่ง พร้อมเตรียมมอบทุนการศึกษาปี 61 กว่า 1,100 ล้านบาท 


การพัฒนายกระดับคุณภาพ “การศึกษา” ของประเทศนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น แต่ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ล้วนต้องเข้ามาช่วยในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนดีและเก่ง เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 


ล่าสุด “ซีพี ออลล์” อีกหนึ่งภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ได้จัดงาน “ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษา 2561” (CP All Education Forum 2018) ภายในงานมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ “ยุทธศาสตร์การศึกษาไทยยุค 4.0 คุณธรรม-ความเพียร-ซื่อสัตย์สุจริต-รู้รักสามัคคี” และการเสวนาพิเศษหัวข้อ “3 องค์กรใหญ่กับการสร้างคนด้วยการศึกษา” โดย รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม), ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (โรงเรียนที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มบริษัทเครือปตท.) และ น.ส.สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี ร่วมเสวนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน โดยให้ภาคธุรกิจได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีศักยภาพโดยใช้หลักสูตรการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมงานกว่า 200 คน


Advertisementนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ “คน” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย จึงได้ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมขึ้นมา 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ซึ่งสถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่งนี้ มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่มีความเหมาะสมกับโลกในยุคปัจจุบัน อีกทั้ง ขณะนี้ประเทศกำลังขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งจะเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ระบบการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง (Work-based Education) จึงเป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่พัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้ทั้งความรู้และความสามารถที่พร้อมปฏิบัติงานได้จริง


นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์

“ตลอดระยะเวลา 22 ปี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือ ได้ผลิตเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม ไปแล้วกว่า 12,000 คน โดยในปี 2561 ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน จำนวน 23,600 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทย” ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าว

ด้านนายณรงค์ ผาบัว ว่าที่บัณฑิตคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นักศึกษาที่ได้รับทุนจากกองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ หรือพีไอเอ็ม สมาร์ท วัย 22 ปี เล่าว่า “ผมเป็นลูกครึ่งชาวเขาเผ่าม้งครับ คุณพ่อเป็นคนไทย คุณแม่เป็นม้ง ที่บ้านทำอาชีพเกษตรกรปลูกพืชไร่ที่จังหวัดตาก ด้วยฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน การที่จะเรียนต่อในระดับสูงๆนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ แต่ด้วยความตั้งใจที่จะทำให้ครอบครัวมีอนาคตที่ดี ผมจึงตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเรียนต่อที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพราะที่นี่มีทุนการศึกษามอบให้จนจบ และที่สำคัญสถาบันยังมีกองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้ หรือ พีไอเอ็ม สมาร์ท ซึ่งเป็นกองทุนที่ให้ค่าครองชีพสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันด้วย ทำให้ผมไม่ต้องรบกวนค่าใช้จ่ายจากทางบ้าน

Advertisement
นายณรงค์ ผาบัว ว่าที่บัณฑิตคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

"นอกจากปัญญาภิวัฒน์จะให้ทุนการศึกษาแก่ผมแล้ว สิ่งที่สำคัญคือ ยังสอนให้ผมรู้จักการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เป็นแค่ผู้รับเพียงฝ่ายเดียว การได้เรียนควบคู่กับการฝึกปฎิบัติงานจริง ทำให้ผมได้รับประสบการณ์ที่ดี มีโลกทัศน์ที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำความรู้ที่มีไปต่อยอดช่วยเหลือพี่ๆน้องๆที่อยู่ที่หมู่บ้าน และเมื่อเรียนจบผมก็มีงาน มีรายได้ไปเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยครับ” นายณรงค์ กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง