เยอรมนีดันกฎหมายคุมเด็กหญิงแต่งงาน

2017-04-06 13:55:27

เยอรมนีดันกฎหมายคุมเด็กหญิงแต่งงาน

Advertisement

เยอรมนีผลักดันกฎหมายคุ้มครองเยาวชน บังคับให้การแต่งงานของเยาวชนไม่ชอบด้วยกฎหมาย พร้อมทั้งเพิ่มอายุเด็กหญิงจาก 16 ปี เป็น 18 ปี จึงสามารถแต่งงานได้

 
เยอรมนีกำลังผลักดันกฎหมายใหม่ เพื่อรับประกันว่า การแต่งงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้รับการยอมรับในประเทศ โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องเด็กหญิง ที่แต่งงานในต่างประเทศ และมาขอลี้ภัยในเยอรมนี กฎหมายจะอนุญาตให้นักสังคมสงเคราะห์มานำเด็กสาวอายุน้อยมาดูแล และหากมีความจำเป็นก็ให้แยกพวกเธอออกจากสามีด้วย เฮโกะ มาอัส รัฐมนตรียุติธรรมเยอรมนี กล่าวว่า เด็ก ๆ ไม่ควรจะไปเข้าพิธีแต่งงาน พวกเธอต้องเข้าโรงเรียน เราต้องไม่ยอมรับกับการแต่งงานใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อการพัฒนาของเยาวชน
 ร่างกฎหมายฉบับนี้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมา แต่ยังคงต้องผ่านความเห็นชอบในรัฐสภา ซึ่งคาดว่าจะลงมติกันในเดือนกรกฎาคมนี้ กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้การแต่งงานทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนอายุไม่ถึง 16 ปี เป็นโมฆะ ไม่มีผลตามกฎหมาย และศาลจะตัดสินเป็นราย ๆ ไปว่า จะทำให้การแต่งงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนอายุ 16-18 ปี เป็นโมฆะหรือไม่
 นับจากนี้ไป อายุที่จะได้รับการยอมรับให้แต่งงานได้ทั่วประเทศ จะเพิ่มจาก 16 ปี เป็น 18 ปี โดยในเดือนกรกฎาคม ปีที่แล้ว มีเยาวชนจดทะเบียนแต่งงาน 1,475 คน ในเยอรมนี ในจำนวนนี้ มีถึง 361 คน อายุต่ำกว่า 14 ปี จากตัวเลขล่าสุดที่เผยแพร่ หลังรัฐสภาออกมาเรียกร้อง ขณะที่ กระทรวงมหาดไทย บอกว่า จำนวน 1,152 คน เป็นเด็กหญิง ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุด โดยมาจากซีเรีย 664 คน ตามด้วย 157 คนจากอัฟกานิสถาน, 100 คนจากอิรัก และจากบัลแกเรีย 65 คน


ขอบคุณภาพจาก Euronews
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.euronews.com/2017/04/05/germany-to-outlaw-child-marriages

แท็กที่เกี่ยวข้อง