กาแฟซองทรีอินวัน 4 ยี่ห้อน้ำตาลสูง

2017-11-14 12:55:40

กาแฟซองทรีอินวัน 4 ยี่ห้อน้ำตาลสูง

Advertisement

นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยผลทดสอบกาแฟพร้อมชงทรีอินวัน 26 ยี่ห้อทุกตัวอย่างไม่มีการปนเปื้อนสารพิษและมีปริมาณคาเฟอีนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ 4 ยี่ห้อมีน้ำตาลสูงและ 6 ยี่ห้อไม่มีฉลากภาษาไทย

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.น.ส.สารี อ๋องสมหวัง บรรณาธิการบริหารนิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พร้อมด้วย รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอําไพ นักวิชาการอิสระ ร่วมกันแถลงผลทดสอบกาแฟพร้อมชงแบบทรีอินวัน 26 ยี่ห้อ ว่า ปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารพิษโอคราทอกซิน เอ ซึ่งเป็นสารพิษจากเชื้อราที่มักพบในผลิตภัณฑ์กาแฟ เมล็ดธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้งชนิดต่างๆ นอกจากนี้ทุกตัวอย่างมีปริมาณคาเฟอีนต่อซองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฏหมายกำหนด โดยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ. 2543 ได้กำหนดมาตรฐานปริมาณคาเฟอีนเอาไว้ที่ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม ต่อกาแฟปรุงสำเร็จชนิดแห้งที่ชงเป็นของเหลวแล้ว 100 มิลลิลิตร

อย่างไรก็ตามพบว่ามี 4 ตัวอย่างที่มีค่าน้ำตาลสูงเกินกว่าปริมาณที่แนะนำให้บริโภคสำหรับอาหารว่างประเภทเครื่องดื่มในแต่ละวัน หรือไม่ควรเกิน 12 กรัม/วัน ได้แก่ 1. เอ็ก ชอง ไวท์ คอฟฟี่ ทาริก ทรี อิน วัน (กาแฟรสนม) มีปริมาณน้ำตาล 19 กรัม/ซอง 2. กาแฟสมุนไพรธรรมชาติ MASUSA CAFÉ Natural Herbs Coffee Kopi Herbal Traditional มีปริมาณน้ำตาล 14 กรัม/ซอง 3.กาแฟปรุงสำเร็จ ตรา เบนคาเฟ่ มีปริมาณน้ำตาล 13 กรัม/ซอง และ 4. เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ริช อโรมา มีปริมาณน้ำตาล 13 กรัม/ซอง
ทั้งนี้ยังพบว่า มีกาแฟซองพร้อมชงทรีอินวันจำนวน 6 ตัวอย่าง ที่ไม่มีฉลากภาษาไทย เพราะเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่าง มาเลเซีย ลาว พม่า โดยเป็นตัวอย่างที่เก็บจาก จ.สงขลาและ จ.เชียงราย ซึ่งอาจขัดกับข้อบังคับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 383) พ.ศ. 2560 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2) ได้แก่ 1. COBIZCO POP2nd Premix Coffee Instant 3in 1 2. SUPER ONE 3 in 1 INSTANT COFFEE MIX 3. G7 COFFEE 4. SUNDAY INSTANT COFFEE MIX 3 in 1 และ 5. MASUSA CAFÉ Natural Herbs Coffee Kopi Herbal Tradisional กาแฟสมุนไพรธรรมชาติ ( AA) โดยยี่ห้อ MASUSA CAFÉ มีการระบุรายละเอียดในฉลากห่อใหญ่ ไม่ตรงกับฉลากในซองย่อยอีกด้วย และ 6. Dao COFFEE PREMIUM ดาวกาแฟ


แท็กที่เกี่ยวข้อง