ชาวพิษณุโลกปลูกองุ่นพันธุ์บิวตี้ซีดเลสตามศาสตร์พระราชา

2017-11-13 17:55:25

ชาวพิษณุโลกปลูกองุ่นพันธุ์บิวตี้ซีดเลสตามศาสตร์พระราชา

Advertisement

ชาวบ้านตำบลบ่อภาค อ.ชาติตระการ พลิกไร่ข้าวโพดปลูกองุ่นพันธุ์บิวตี้ซีดเลส ตามรอยศาสตร์พระราชา ขายให้กับนักท่องเที่ยวปีละ 2 ครั้ง สร้างรายได้งดงาม

วันที่ 13 พ.ย.ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบภูเพียงฟ้า บ้านเทิดชาติ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก สวนองุ่นตามรอยศาสตร์ของพระราชา ของนายวีระชัย ศักพุ่ม อายุ 58 ปี ที่ปรับพื้นที่เดิมให้มีคุณภาพ จากเดิมปลูกข้าวโพด แต่ขายไม่ได้ราคา จึงได้หันมาปลูก องุ่นพันธุ์บิวตี้ซีดเลส พบมีรายได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยองุ่นของนายวีระศักดิ์ เริ่มมีผลผลิต พร้อมขายให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในช่วงหน้าหนาวในต้นเดือนหน้าแล้ว 


ทั้งนี้องุ่นพันธุ์บิวตี้ซีดเลส เป็นที่ต้องการของตลาดมาก เพราะเป็นองุ่นไร้เมล็ด มีผลขนาดเล็ก หวาน กรอบ รสชาติอร่อย ส่วนราคาจำหน่ายหน้าสวนในขณะนี้จำหน่ายราคาเพียงกิโลกรัม 200 บาท ปีนี้องุ่นน่าจะออกผลไม่ต่ำกว่า 400-500 กิโลกรัม ซึ่งแต่ละปีจะมีลูกค้ามาจอดรถซื้อกันจำนวนมาก  นอกจากนี้ยังได้ขยายพื้นที่ปลูกฝทองญี่ปุ่น ที่กำลังเป็นความต้องการของตลาด มีผลผลิตไม่ต่ำกว่า 100 กิโลกรัมอีกด้วย

สำหรับองุ่นพันธุ์นี้เป็นพืชที่เจริญเติบโตและมีการแตกกิ่งก้านสาขาเร็ว จึงจำเป็นต้องมีการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ต้นองุ่นเจริญเติบโตไปทิศทางที่ถูกต้อง เมื่อกิ่งยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ก็จะตัดยอดออกให้แตกตาใหม่เป็น 2 กิ่ง เมื่อกิ่งใหม่ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ก็ตัดยอดออกอีกให้เหลือ 2 กิ่ง ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งองุ่นเต็มค้างจึงหยุดการตัดยอดอีกขั้นตอนที่สำคัญไม่แพ้กันคือเวลาที่ติดผล องุ่นบ้านเรามักจะติดผลแน่นมาก ถ้าไม่ตัดแต่งผลในช่อจะแน่นเกินไป ทำให้ผลที่ได้มีขนาดเล็ก คุณภาพไม่ดี จำเป็นต้องตัดแต่งผลในช่อออกบ้างให้เหลือพอดี ไม่แน่นเกินไปหรือโปร่งเกินไป การตัดแต่งผลออกจากช่อมักทำ 1-2 ครั้ง เมื่อผลโตพอสมควร

แท็กที่เกี่ยวข้อง