ชาวบ้านจัดพิธีบวชต้นยางนาอายุกว่า 300 ปี

2017-11-13 15:50:23

ชาวบ้านจัดพิธีบวชต้นยางนาอายุกว่า 300 ปี

Advertisement

ชาวจันทบุรีร่วมพิธีบวช ต้นยางนาอายุกว่า 300 ปี หวังชาวบ้านอนุรักษ์ทรัพยากรมีค่า


วันที่ 13 พ.ย. บริเวณริมถนนสุขุมวิทสายเก่า พื้นที่ ม.7 ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี นายเมธา พรตเจริญ รองนายกเทศบาลตำบลวันยาว พร้อมด้วย ชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีบวชต้นยางนา ตามโครงการ อนุรักษ์พื้นที่ต้นยางนา สามร้อยปี บ้านวันยาว ครั้งที่ 1


โดยในช่วงเช้าได้ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ทั้งนี้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 3 รูปจากวัดวันยาวล่าง มาทำการสวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นพระสงฆ์ประกอบพิธี อุปสมบทต้นยางนา ที่อยู่ในโครงการแรก จำนวน 30 ต้น
หลังเสร็จสิ้นพิธีทางสงฆ์ คณะอาจารย์ นักศึกษา ได้ดำเนินการ อบรมให้ความรู้ แก่ชาวบ้าน ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียน ต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลต้นยางนา ที่มีอายุ เก่าแก่กว่า 300 ปี อย่างเป็นระบบ และได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการติดป้ายทำประวัติต้นยางนาด้วย

โดยต้นยางนาบริเวณนี้ ทำป้ายประวัติไว้แล้วจำนวน 199 ต้น จากจำนวนต้นยางนาที่มีอยู่ กว่า 700 ต้น ตลอดแนวถนน ทั้งสองฝั่ง ระยะทางยาวกว่า 6 ก.ม. สำหรับโครงการอนุรักษ์พื้นที่ต้นยางนา สามร้อยปี บ้านวันยาวครั้งที่ 1 ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ ตลอดจนเยาวชน ได้มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ต้นยางนาที่มีอายุหลายร้อยปีในพื้นที่เหล่านี้