กทม.ชวนตอบ 6 คำถาม 13 พ.ย.

2017-11-12 15:55:00

กทม.ชวนตอบ 6 คำถาม 13 พ.ย.

Advertisement

กทม.เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น 6 คำถามของนายกรัฐมนตรี ได้ที่ 50 เขต ตั้งแต่ 13 พ.ย.เป็นต้นไป 

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึง กทม.เรื่อง การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม 6 ข้อ โดยให้ กทม.เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความเห็น ตอบข้อซักถามของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย.เป็นต้นไป กทม.จึงได้สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต รวมถึงสำนักงานปกครองและทะเบียน เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อซักถาม 6 ของนายกฯ ตั้งแต่วันที่ 13 พ,ย.เป็นต้นไป ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. สำหรับผู้ที่เคยแสดงความคิดเห็นตอบคำถาม 4 ข้อ ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถแสดงความคิดเห็นได้อีก โดยประชาชนสามารถเดินทางมาตอบข้อซักถามของนายกรัฐมนตรีได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของ กทม.โดยขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งได้เตรียมแบบสอบถามไว้ให้แล้ว หรือสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามความคิดเห็นได้จากเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย www.damrongdhama.moi.go.th เว็บไซต์ กทม. www.bangkok.go.th เว็บไซต์กองประชาสัมพันธ์ กทม. www.prbangkok.comแท็กที่เกี่ยวข้อง