ฟันวินัยร้ายแรง ขรก.ลวนลามลูกจ้างสาว

2017-11-11 00:05:26

ฟันวินัยร้ายแรง ขรก.ลวนลามลูกจ้างสาว

คณะกรรมการสอบวินัยข้าราชการลวนลามลูกจ้างสาวมีมติฟันวินัยร้ายแรง โทษไล่ออกหรือปลดออก เสนอปลัด สธ.พิจารณา

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบวินัยข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขลวนลามลูกจ้างสาว
ว่า คณะกรรมการใช้เวลาในการพิจารณา 70 วัน มีมติสรุปว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง มีโทษไล่ออก หรือปลดออก ซึ่งได้ส่งเรื่องไปยัง นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาแล้ว ก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวงสาธารณสุข (อกพ.สธ.) พิจารณา หากเป็นการไล่ออกจะไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ แต่หากปลดออกยังมีสิทธิ์อยู่ ทั้งนี้หากข้าราชการคนดังกล่าวหากไม่เห็นด้วยสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อ อกพ.สธ. หรือฟ้องศาลปกครองได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง