สรุปยอดผู้สมัคร กกต.รวม 41 คน

2017-11-10 17:50:09

สรุปยอดผู้สมัคร กกต.รวม 41 คน

Advertisement

สรุปยอดผู้สมัคร กกต.รวม 41 คน กรรมการสรรหาฯ นัดถก 14 พ.ย. นี้

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการเปิดรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันที่ 10 พ.ย.ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยมีผู้มาสมัครในวันนี้ถึง 17 คน ทำให้มีจำนวนผู้มาสมัครทั้งสิ้น 41 คน ดังนี้ 1. นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อายุ 61 ปี 2. พล.อ.อ.มานะ ประสพศรี อดีตเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ อายุ 61 ปี 3. นายสมศักดิ์ ศิริสุนทร นักกฎหมายอิสระ อายุ 60 ปี 4. พล.ท.ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช. อายุ 62 ปี 5. นายศรีสุรินทร์ จำปา ปลัดอำเภอ, นายอำเภอ อายุ 64 ปี 6.นางลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) และรองประธานมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (P-NET) อายุ 60 ปี 7. นายทองสุข ดวงบุปผา ประธานภาคประชาสังคม อายุ 65 ปี 8.นายยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ ทนายความ อายุ 47 ปี 9. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. อายุ 57 ปี 10. นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อดีตอธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

11. ว่าที่ ร.ต.อำนวย อุปถัมภ์ ทนายความ อายุ 53 ปี 12. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 13. นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อายุ 65 ปี 14. นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ หัวหน้าสำนักงานกฎหมายสุธีรชาติ อายุ 56 ปี 15. นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ อายุ 59 ปี 16. นายชัยวัธน์ ประจงใจ กรรมการบริหารสภาทนายความ อายุ 45 ปี 17. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตอธิบดีกรมที่ดิน และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัด 18. นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัด กทม. อายุ 61 ปี 19. นายมังกร เจริญผล หัวหน้าสำนักงานทนายความ มังกรเจริญผล อายุ 56 ปี 20.นายไสว จิตเพียร อดีตกรรมการสภาทนายความ อายุ 66 ปี
21. นายพีระ เพชรพาณิชย์ รอง ปธ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อายุ 54 ปี 22. นายอิทธิพล บุญประคอง อธิบดีกรมสนธิสัญญา และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ อายุ 61 ปี 23. พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา อดีตรอง ผบ.ตร. อายุ 63 ปี 24. นายประหยัด เสนวิรัช นายกสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ผู้บริโภค อายุ 59 ปี 25.นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ อายุ 63 ปี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)26.นายอนุพร อรุณรัตน์ อายุ 58 กรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 27.นายวิชกรพุฒิ รัตนวิเชียร อายุ 57 ปี กรรมการมรรยาททนายความสภาทนายความ 28.นายสาธิต อุไรเรโรจนากร อายุ 55 ปี ผู้ตรวจสอบบัญชี 29.ดร. ธนาโชค ชววิทยภิญโญ อายุ 53 ปี หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย 30.ว่าที่ร้อยตรี วิเชียร แสงทอง อายุ 47 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำแพงแสน และครูบัญชีอาสา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม 31.ดร. นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ อายุ 56 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระศรีอารย์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการบริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 32.นายศุภฤกษ์ หงส์ภักดี อายุ 64 ปี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และอดีตรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

33. นายเกษม เกษมปัญญา อายุ 65 ปี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ภาค ๑ และอดีตประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา 34.นางสมศรี หาญอนันทสุข อายุ 61 ปี อดีตผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี และอดีตกรรมการนโยบาย ThaiPBS (องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทย) 35.นายธานี สามารถกิจ อายุ 59 ปี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดระยอง 36. นายวรัญชัย โชคชนะ อายุ 65 ปี อดีตข้าราชการกทม. 37.นายธงชัย จันทร์แจ้ง อายุ 55 ปี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปื่อยจังหวัดศรีสะเกษ 38.นายมะโน ทองปาน อายุ 62 ปี หัวหน้าสำนักงานเนติธรรมทนายความ 39.ศาสตราจารย์ ดร. สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อายุ 59 ปี ศาสตราจารย์ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 40.ว่ าที่ร.ต.สุรพล ดวงแข อายุ 61 ปี รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อนช้าง และคนสุดท้าย 41.พล.ท.ศานิต สร้างสมวงษ์ อดีตหัวหน้าศาลทหารสูงสุดผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ขั้นตอนต่อจากนี้คณะกรรมการสรรหาฯได้นัดประชุมในวันอังคารที่ 14 พ.ย.เวลา 09.00 น. เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง 41 คนว่า จำนวนผู้สมัครมีจำนวนเพียงพอต่อการสรรหาหรือไม่ หรือจะต้องดำเนินการตามมาตรา 12 ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 เพื่อสรรหาจากบุคคลที่ไม่ได้ทำการสมัครแต่มีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม นายโสภณ ดำนุ้ย อดีต ผอ.องค์การสวนสัตว์ฯ ได้เดินทางมาสมัครในวันนี้ด้วย แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคได้เพียงแค่ 6 ปี ซึ่งยังไม่ถึง 10 ปีตามที่กฎหมายกำหนด

แท็กที่เกี่ยวข้อง