สั่ง"จุฬานิวาส"คุมเข้ม เหตุพบคนติด"โควิด"เพิ่ม 3 ราย

2021-02-08 11:20:20

สั่ง"จุฬานิวาส"คุมเข้ม เหตุพบคนติด"โควิด"เพิ่ม 3 ราย

Advertisement

สั่งด่วนให้ "จุฬานิวาส" เป็นเขตควบคุมพิเศษ "โควิด-19" หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 ราย

"หมอ" แนะ 3 ทางสู้"โควิด"สุดวิตกลุกลามเร็ว-ควบคุมยาก

“ทิพานัน” ฉะ ”ธนาธร” รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องที่ควรรู้
เมื่อวันที่ 8 ก.พ. จากกรณี คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ออกประกาศยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติม 2 ราย จากนั้นไม่นาน คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ออกประกาศเพิ่มเติม โดยระบุข้อความ ว่า ตามที่ได้ประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 1 และ 2/2564 ลงวันที่ 5 และ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ตามลำดับ และขณะนี้ผู้ป่วยทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ได้ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคลากรกลุ่มดังกล่าวให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ และพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมอีก 3 คน ซึ่งพักอยู่ห้องตรงข้าม และห้องเยื้องกับผู้ป่วยกลุ่มเดิม และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกัน


คณะกรรมการจึงกำหนดมาตรการในดำเนินการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

1.สอบสวนโรคผู้ป่วย 3 คนใหม่โดยเร็วที่สุด

2.ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยดังกล่าวให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โดยทันที

3.ให้ปฏิบัติตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเองในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สำหรับกรณีอื่นๆ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลพิจารณาตามความเหมาะสม

4.ให้จุฬานิวาส เป็นเขตต้องดูแลเป็นพิเศษ โดยดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกแก่ผู้พักอาศัยในหอพักจุฬานิวาสให้ครบทุกคนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ตรวจคัดกรองผู้พักอาศัยในหอพักจุฬานิวาส จำนวนทั้งสิ้น 230 คน และจะยังติดตามประเมินอย่างใกล้ชิด จึงขอให้ความมั่นใจว่าสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยควบคุมดูแลได้ และขอให้ผู้ที่เข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปผ่านทาง https://www.chula.ac.th/covid-19/ หัวข้อ “ข่าวสาร COVID-19”