WHO ชี้คนไทยขับรถได้ห่วยติดอันดับโลก

2017-11-10 14:55:34

WHO ชี้คนไทยขับรถได้ห่วยติดอันดับโลก

Advertisement

เว็บไซต์ข่าวบลูมเบิร์ก (Bloomberg) รายงานว่า จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) เทียบเคียงได้ว่าประเทศไทย มีความเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน รองจากลิเบียเท่านั้น แต่เมื่อเทียบจำนวนประชากรแล้ว

จากข้อมูลระบุว่า ประเทศไทยมีผู้ขับรถที่แย่ที่สุดในโลก ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในอัตราส่วน 36.2 ต่อประชากร 1 แสนคน ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วมีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย 9.3 ในขณะที่หากเทียบกับ กลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยจะอยู่ที่ 24.1 และสำหรับประเทศที่มีรายได้ปานกลาง จะอยู่ที่ 18.4

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ระบุว่า จากการประสานข้อมูลกับบริษัทประกันภัยรถยนต์และมูลนิธิ ต่าง ๆ ทั่วประเทศ พบตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วประเทศ ณ จุดเกิดเหตุ ตลอดปี 2559 เสียชีวิตตลอด 365 วัน รวม 9,666 ราย เฉลี่ย 26 รายต่อวัน
ส่วนการติดตามข้อมูลผู้เสียชีวิตบนท้องถนนของคนไทยที่จุดเกิดเหตุในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พบค่าเฉลี่ยคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงถึง 54-56 รายต่อวัน ซึ่งตรงกับข้อมูลขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO ที่ระบุว่า ประเทศไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นอันดับสองของโลกคือกว่า 2 หมื่นคนต่อปี รองจากประเทศลิเบีย

อย่างไรก็ตามไทยมีประชากรสูงถึง 67 ล้านคน แต่ลิเบียมีประชากรเพียง 6 ล้านคน เมื่อเทียบตัวเลขประชากรที่ 10 ล้านคน ไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 36.2 ต่อประชากรแสนคน ส่วนลิเบีย เสียชีวิต 73.4 คนต่อประชากรแสนคน ประกอบกับลิเบียเป็นประเทศที่มีภัยสงครามจากการสู้รบ จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เสียชีวิตบนท้องถนนที่ไม่ได้มาจากปัญหาอุบัติเหตุโดยตรงเหมือนประเทศไทย ดังนั้นจึงมองได้ว่า ประเทศไทย เป็นที่หนึ่งของโลกที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงสุด

ขอบคุณภาพจาก สวพ.91