“กุลวลี”วอนกรมบัญชีกลางแก้ปัญหาประปาหมู่บ้าน

2021-02-05 19:05:02

“กุลวลี”วอนกรมบัญชีกลางแก้ปัญหาประปาหมู่บ้าน

Advertisement

“กุลวลี”วอนกรมบัญชีกลางแก้ปัญหาประปาหมู่บ้าน สร้างเสร็จจ่ายน้ำไม่ได้ เหตุติดระเบียบ

"แอน จักรพงษ์"เดือดไล่ "ณ" ไปแปลงเพศ

"ทอม ฮอลแลนด์"รักประเทศไทย

แกะลายมือจ่าหน้าซองจดหมายสำเร็จแล้ว

น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนฯ ว่า สืบเนื่องจากว่า ช่วงเดือน กันยาย-ตุลาคม 2563 ตนเองได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนบ้านรางไม้แดง,บ้านเชิงสะพาน ม.6 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง ถึงความเดือนร้อนที่น้ำอุปโภค บริโภค ซึ่งเป็นประปาหมู่บ้าน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน ตนจึงได้ประสานนำรถน้ำของทางหลวงและทางหลวงชนบท นำน้ำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องในหมู่บ้าน  ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จากนั้นจึงได้หารือท่านกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด และท่านได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องอย่างเร่งด่วน โดยใช้งบประมาณของจ.ราชบุรีดำเนินการขยายเขต วางท่อเมนประปาเพื่อให้พี่น้องสามารถใช้น้ำของประปาส่วนภูมิภาคได้

น.ส.กุลวลี กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือน ธันวาคม 2563 แต่ตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์ 2564 การประปาส่วนภูมิภาคราชบุรีไม่สามารถจ่ายน้ำให้กับพี่น้องได้ เนื่องจากว่า จังหวัดราชบุรี โดยกระทรวงมหาดไทย ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้กับการประปาส่วนภูมิภาคราชบุรีก่อน ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยทำหนังสือขอหารือไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อวินิจฉัยกลับมา ตนจึงขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้โปรดเห็นใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้อง ที่รอไม่ได้ และขอให้คำวินิจฉัยของกรมบัญชีกลางในประเด็นนี้ เป็นบรรทัดฐาน เป็นแนวทางปฎิบัติด้วยค่ะ เพราะหลายๆพื้นที่ก็ประสบปัญหาแบบนี้เช่นกัน


แท็กที่เกี่ยวข้อง