นายกฯฝากดูแลประเทศ ยังไม่ทูลเกล้าฯครม.ใหม่

2017-11-10 13:05:25

นายกฯฝากดูแลประเทศ ยังไม่ทูลเกล้าฯครม.ใหม่

Advertisement

นายกฯบินไปเวียดนามร่วมประชุมเอเปก ต่อด้วยประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ ระบุยังไม่ทูลเกล้าฯครม.ใหม่ พร้อมฝากดูแลประเทศด้วย

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 กทม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. พร้อมคณะ ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติดานัง นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย. และประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ย. ทั้งนี้เดินทางผู้สื่อข่าวถามว่า ได้ถามว่าทูลเกล้าฯ รายชื่อ ครม.ใหม่แล้วหรือยัง นายกรัฐมนตรี ตอบว่า ยัง ฝากดูแลประเทศด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก มีหัวข้อหลัก คือการสร้างพลวัตใหม่และการส่งเสริมการพัฒนาไปสู่อนาคตร่วมกันภายใต้ ประเด็นสำคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ 1. การส่งเสริมการเติบโตที่ครอบคลุม สร้างสรรค์ และยั่งยืน 2. การส่งเสริมการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 3. การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมแก่วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยในยุคดิจิทัล 4. การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โอกาสนี้นายกฯ จะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม เพื่อแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินการของไทยที่สำคัญในกรอบเอเปก รวมทั้งจะได้ร่วมหารือเกี่ยวกับวาระของเอเปกหลัง ค.ศ. 2020 (Post-2020 Vision) ซึ่งจะมีส่วนในการกำหนดหัวข้อ และประเด็นหลักสำหรับการประชุมเอเปก ในปี 2565 (ค.ศ. 2022) ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพด้วย

ส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ย.นอกจากจะมีการประชุมของผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 2 ในรอบปีแล้ว ยังเป็นการประชุมร่วมกับผู้นำของประเทศคู่เจรจาของอาเซียน อาทิ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ รัสเซีย และสหประชาชาติ รวมทั้ง ผู้นำจากประเทศที่เป็นแขกพิเศษของประธานคือ แคนาดา และสหภาพยุโรป เพื่อหารือและร่วมประเมินสถานการณ์โลกในปัจจุบัน และร่วมกันกำหนดทิศทางความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับแต่ละประเทศคู่เจรจา พร้อมๆ ไปกับการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือต่างๆ ที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง


แท็กที่เกี่ยวข้อง