โบลิเวียฉลองกะโหลกศีรษะคน

2017-11-10 11:55:14

โบลิเวียฉลองกะโหลกศีรษะคน

Advertisement

โบลิเวียจัดประเพณีฉลองกะโหลกศีรษะมนุษย์ประจำปี เชื่อว่าเป็นสิริมงคลในชีวิต และเป็นการกำจัดสิ่งชั่วร้าย

หลังการฉลอง “วันแห่งนักบุญทั้งหลาย” หรือ All Saints Day ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ โบลิเวีย ก็จะจัดงานประเพณีวันฉลองกะโหลกศีรษะมนุษย์ขึ้น โดยจัดไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ถือเป็นประเพณีในหมู่ชนพื้นเมือง ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณ เพราะเชื่อว่า ประเพณีฉลองหัวกะโหลกจะนำสิริมงคลมาสู่ชีวิต และขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้หมดไป

ประเพณีฉลองหัวกะโหลกนี้ ประชาชนก็จะนำเอากะโหลกศีรษะของบุพการี ญาติพี่น้อง และบุคคลอันเป็นที่รัก ที่เก็บไว้ในบ้านมาทั้งปี มาทำความสะอาดและประดับประดา แล้วก็แห่ไปยังสุสาน ซึ่งที่สุสานเทศบาลกรุงลาปาซ  บรรดาครอบครัวและญาติมิตรได้ประดับตกแต่กะโหลกศีรษะของผู้วายชนม์ ด้วยดอกไม้ โดยสวมหมวกและใส่แว่นตา มีการนำอาหารมาเซ่นไหว้ รวมทั้งบุหรี่ด้วย

เชื่อกันว่า ประเพณีฉลองหัวกะโหลกนี้ มีต้นกำเนิดมาจากธรรมเนียมปฏิบัติของชนเผ่า  อูรัส ชิปายา  ที่พากันขุดศพของบุคคลอันเป็นที่รักขึ้นมา เมื่อครบรอบหนึ่งปีการเสียชีวิต แต่ต่อมา ก็มีการผสมผสานระหว่างขนบธรรมเนียมของชนพื้นเมือง กับของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเข้าด้วยกัน และสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันแท็กที่เกี่ยวข้อง