"ในหลวง"พระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์"โคก-หนอง-นา"

2021-02-04 15:00:24

"ในหลวง"พระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์"โคก-หนอง-นา"

Advertisement

"ในหลวง" พระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ "โคก-หนอง-นา" เผนแพร่เกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์


เมื่อวันที่ 4 ก.พ. เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://www.royaloffice.th/ เผยแพร่ข่าวประชาสัมพ์ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์เกษตรทฤษฏีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อน้อมนำพระราชดำริ ฯ ไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและเผยแพร่โครงการฯ ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้ทราบต่อไป


แท็กที่เกี่ยวข้อง