AIS ชวนคนไทยระดมสมองแก้วิกฤตกับ "JUMP THAILAND"

2021-02-04 13:46:44

AIS ชวนคนไทยระดมสมองแก้วิกฤตกับ "JUMP THAILAND"

Advertisement

AIS ชวนคนไทยระดมสมองแก้วิกฤตกับ "JUMP THAILAND"


ท่ามกลางกระแสดิจิทัล ดิสรัปชัน และสภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะวิกฤตโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาและความเสี่ยงต่างๆ มากมาย ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาด และปัญหาความปลอดภัยไซเบอร์

เอไอเอส โดยหน่วยงานขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่าง AIS NEXT จึงขออาสาเป็นแกนกลาง เชิญชวนคนไทยทั้งชาติ ทั้ง นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย นวัตกร ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา เข้าสู่อาณาจักรจัมป์โทเปีย มาช่วยกันระดมสมอง รับมือวิกฤตรอบตัวให้ได้ด้วยการใช้นวัตกรรมดิจิทัล ผ่านการแข่งขัน แฮกกาธอน ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในโครงการ JUMP THAILAND by AIS NEXT เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับ AIS NEXT และพาร์ทเนอร์ พร้อมงบประมาณสนับสนุนสูงสุดถึง 100 ล้านบาท
ร่วมส่งหัวข้อปัญหาที่ต้องการเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขัน JUMP THAILAND HACKATHON ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม2564 ที่เพจเฟซบุ๊ก JumpThailand และเว็บไซต์ jumpthailand.earth