อิสราเอลเผยยอดรวม ‘ค่าปรับแหกกฎคุมโควิด-19’ ทะลุ 100 ล้านเหรียญ

2021-02-03 20:55:33

อิสราเอลเผยยอดรวม ‘ค่าปรับแหกกฎคุมโควิด-19’ ทะลุ 100 ล้านเหรียญ

Advertisement

เยรูซาเล็ม, 3 ก.พ. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (2 ก.พ.) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและรวบรวมค่าปรับของอิสราเอล เปิดเผยว่ามูลค่ารวมของใบสั่งปรับเงินฐานฝ่าฝืนข้อจำกัดเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ทั้งหมดในอิสราเอล นับตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2020 สูงถึงราว 332 ล้านนิวเชเกลหรือราว 100.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3,000 ล้านบาท) แล้ว

รายงานระบุว่ามูลค่ารวมของใบสั่งปรับเงินฐานฝ่าฝืนข้อจำกัดเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ที่ยังไม่ชำระพร้อมดอกเบี้ยเนื่องจากชำระเงินไม่ตรงเวลา อยู่ที่เกือบ 308 ล้านนิวเชเกล (ราว 2.8 พันล้านบาท)

จำนวนใบสั่งปรับเงินฐานฝ่าฝืนข้อจำกัดเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 นับตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดจนถึงปัจจุบัน รวมอยู่ที่ 563,000 ใบ โดยมีการชำระเงินค่าปรับแล้วราว 155,700 ใบ คิดเป็นเงินราว 78.6 ล้านนิวเชเกล (ราว 716 ล้านบาท)
หน่วยงานฯ ระบุว่าผู้ได้รับใบสั่งมีเวลาชำระเงินภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสั่ง ดังนั้นใบสั่งส่วนมากที่ออกช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมจึงยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ทั้งนี้ สถิติของหน่วยงานฯ ระบุว่าร้อยละ 55 ของใบสั่งเป็นความผิดฐานไม่สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ และร้อยละ 41 เป็นความผิดฐานออกมาอยู่ในพื้นที่สาธารณะ