สมัครชิง กกต.คึกคัก 24 คน

2017-11-09 18:10:44

สมัครชิง กกต.คึกคัก 24 คน

โค้งสุดท้ายสมัครชิง กกต.คึกคัก 24 คนแล้ว “พล.ต.อ.วรพงษ์ - ประชา เตรัตน์” ยื่นด้วย

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่มีนายชีพ จุลมนต์ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ได้เปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นมาตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฎว่า มีผู้สมัครมาเพิ่มอีก 12 คน ดังนี้ 1.นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อายุ 65 ปี 2.นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ หัวหน้าสำนักงานกฎหมายสุธีรชาติ อายุ 56 ปี 3.นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ อายุ 59 ปี 4.นายชัยวัธน์ ประจงใจ กรรมการบริหารสภาทนายความ อายุ 45 ปี 5.นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตอธิบดีกรมที่ดิน และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัด อายุ 61 ปี 6.นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร อายุ 61 ปี 7.นายมังกร เจริญผล หัวหน้าสำนักงานทนายความ มังกรเจริญผล อายุ 56ปี 8.นายไสว จิตเพียร อดีตกรรมการสภาทนายความ อายุ 66ปี 9.นายพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อายุ 54 ปี 10.นายอิทธิพล บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ อายุ 61 ปี 11.พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา อดีตรอง ผบ.ตร. อายุ 63 ปี และ12.นายประหยัด เสนวิรัช นายกสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค อายุ 59 ปี


Advertisement
ซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้สมัคร กกต.แล้ว12 คน 1.ศ.ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ : อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2. พล.อ.อ.มานะ ประสพศรี อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ อายุ 61 ปี 3. นายสมศักดิ์ ศิริสุนทร นักกฎหมายอิสระ อายุ 60 ปี 4. พล.ท.ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสทช. อายุ 62 ปี 5. นายศรีสุรินทร์ จำปา ปลัดอำเภอ, นายอำเภอ อายุ 64 ปี 6. ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.), รองประธานมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (P-NET) อายุ 60 ปี 7. นายทองสุข ดวงบุปผา ประธานภาคประชาสังคม อายุ 65 ปี 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ ทนายความและที่ปรึกษากฏหมายบริษัท ลอว์เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด อายุ 47 ปี 9. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อายุ 57 ปี 10. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อายุ 63 ปี 11. ว่าที่ร้อยตรี อำนวย อุปถัมภ์ ทนายความ และหัวหน้าสำนักกฎหมายอุปถัมภ์และธุรกิจ อายุ 53 ปี 12. นายธวัชชัย ไทยเขียว อดีตอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และรองปลัดกระทรวงยุติธรรม อายุ 57 ปี ส่งผลให้จนถึงขณะนี้มีผู้มาสมัคร รวม 24 คน โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ จะเปิดสมัครอีก 1 วันในวันที่ 10 พ.ย. เป็นวันสุดท้าย

แท็กที่เกี่ยวข้อง