ดร.ปริญญาร้อง พ.ร.บ.หอพักขัด รธน.

2017-11-09 16:40:14

ดร.ปริญญาร้อง พ.ร.บ.หอพักขัด รธน.

Advertisement

ผศ.ดร.ปริญญา พร้อมคณะผู้ประกอบกิจการหอพักและตัวแทนนักศึกษา ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุ พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 พ.ย. ที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ พร้อมกลุ่มผู้ประกอบกิจการหอพัก ผู้แทนนักศึกษา และผู้แทนมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับผลกระทบรวมกว่า 10 ราย เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่าน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้พิจารณาเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณี พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558 มาตรา 36 กำหนดว่า “หอพักเอกชนให้รับผู้พักได้เฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี...” ประกอบกับมาตรา 4 ซึ่งเป็นบทนิยามกำหนดเกณฑ์ของผู้พักไว้ว่า ““ผู้พัก” หมายความว่า ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี และมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี...” นั้น ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชน ผู้พัก และมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งอาจเข้าข่ายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ