ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์

2021-02-01 14:30:04

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทาน "เหรียญรัตนาภรณ์" ให้ 10 บุคคล 


เมื่อวันที่ 1 ก.พ. มีรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 10 คน ดังนี้

1.นายธนินท์ เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

2.นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

3.คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

4.นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

5.นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4


6.นางยุพา ล่ำซำ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

7.นายวัลลภ เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

8.นางนวลพรรณ ล่ำซำ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

9.นายสุภกิต เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 5

10.นายศุภชัย เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 5

แท็กที่เกี่ยวข้อง