โพลชี้"ปชช.-ตำรวจ"ฟันธงมี"บ่อนพนัน"ที่ จ.ระยอง

2021-02-01 11:20:28

โพลชี้"ปชช.-ตำรวจ"ฟันธงมี"บ่อนพนัน"ที่ จ.ระยอง

Advertisement

"ซูเปอร์โพล" เผยผลสำรวจชี้ "ปชช.-ตร." ฟันธงมี "บ่อนพนัน" ในพื้นที่ จ.ระยอง แน่นอน

ตร.ย้ำเตือน ปชช.ระวัง"ตกหลุมพราง"โจรไซเบอร์

“แต้ว” พร้อมรับผิดชอบทุกกรณี หลังคาเฟ่ประกาศปิดทำบิ๊กคลีนนิ่ง!

แห่ขอหวย "พญาบึ้ง" หวังเลขเด็ดโค้งสุดท้าย


เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ถามประชาชน "มีบ่อน" หรือไม่ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพใน จ.ระยอง ตำรวจผู้ปฏิบัติงานตำรวจในพื้นที่ และประชาชนจากจังหวัดอื่นทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 2,859 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 26-31 ม.ค.ที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่ของทุกกลุ่ม ได้แก่ ประชาชน จ.ระยอง ร้อยละ 79.0 ตำรวจ จ.ระยอง ร้อยละ 57.4 และประชาชนทั่วไปในจังหวัดอื่นร้อยละ 81.3 เชื่อว่ามีบ่อนพนันใน จ.ระยอง ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ที่น่าเป็นห่วง คือ ส่วนใหญ่ของทุกกลุ่ม ได้แก่ ประชาชน จ.ระยอง ร้อยละ 71.7 ตำรวจ จ.ระยอง ร้อยละ 45.9 และประชาชนทั่วไปในจังหวัดอื่นร้อยละ 80.3 เชื่อว่า ทั้งตำรวจและฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปล่อยปละละเลยให้เกิดบ่อนพนันขึ้น


ที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่ของทุกกลุ่ม ได้แก่ ประชาชน จ.ระยอง ร้อยละ 97.5 ตำรวจ จ.ระยองร้อยละ 83.7 และประชาชนทั่วไปในจังหวัดอื่นร้อยละ 98.6 ระบุว่า ตำรวจและฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย ควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการกลางที่น่าเชื่อถือในระดับพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาบ่อนการพนัน นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ของทุกกลุ่ม ได้แก่ ประชาชน จ.ระยอง ร้อยละ 90.4 ตำรวจ จ.ระยอง ร้อยละ 78.7 และประชาชนทั่วไปในจังหวัดอื่นร้อยละ 98.0 ระบุว่า ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ต้นสังกัดของตำรวจและฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทย มีส่วนร่วมเป็นกรรมการสอบวินัยเจ้าหน้าที่รัฐ ที่พัวพันบ่อนการพนัน อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของทุกกลุ่ม ได้แก่ ประชาชน จ.ระยอง ร้อยละ 86.7 ตำรวจ จ.ระยอง ร้อยละ 68.8 และประชาชนทั่วไปในจังหวัดอื่นร้อยละ 93.3 ระบุว่า เชื่อมั่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดการเด็ดขาดเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดบ่อนการพนัน


ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลเรื่องถามประชาชนว่ามีบ่อนหรือไม่ ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า ประชาชนในระดับพื้นที่และประชาชนในพื้นที่อื่น และแม้แต่ตำรวจ จ.ระยอง ยังเชื่อว่ามีบ่อนพนันอยู่ในจังหวัด ดังนั้นข้อมูลที่ค้นพบน่าจะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่นำไปพิจารณาฟื้นฟูความรักความศรัทธา แลพะรียกความเชื่อมั่นต่อองค์กรหลักซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนของระบบราชการ ด้วยการเร่งดำเนินการทำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐออกมาจากมุมที่ปลอดภัย เพื่อไม่ให้นายกรัฐมนตรี ตกเป็นเป้าโจมตีกลายเป็นตำบลกระสุนตกเจ็บตัวแต่ผู้เดียว และควรเร่งทำให้องค์กรหน่วยงานของรัฐและระบบราชการกลายเป็นที่รักของประชาชน จะส่งผลทำให้สถาบันหลักของชาติเป็นที่รักของประชาชนเช่นกันแท็กที่เกี่ยวข้อง