ทัพเรือแถลงข่าว "มหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน"

2017-11-08 15:50:48

ทัพเรือแถลงข่าว "มหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน"

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. กองทัพเรือจัดงานแถลงข่าวมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน (The International Fleet Review to Commemorate the 50th Anniversary of ASEAN Establishment) ที่ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ โดย กองทัพเรือได้เชิญ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมืองพัทยา ผู้ช่วยทูตทหารประเทศต่างๆ ที่ประจำประเทศไทย และ สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมการแถลงข่าวในการนี้ พล.ร.อ. นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวที่มาของการจัดงานว่า..จากการที่กองทัพเรือได้รับความไว้วางใจจากกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน และรัฐบาลเห็นชอบและมอบให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมดังกล่าว และกำหนดให้เป็นกิจกรรมหลักระดับประเทศ และเป็นครั้งแรกในทวีปเอเซีย เพื่อให้การจัดกิจกรรมนี้สมเกียรติ และยิ่งใหญ่ระดับโลก


กองทัพเรือจึงได้รวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องมาจัดในช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยกองทัพเรือรับผิดชอบจัดกิจกรรมทางทะเลซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก เมืองพัทยาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรับผิดชอบกิจกรรมบนบก รวมเรียกว่า “มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน” ระหว่างวันที่ 13 – 22 พ.ย. นี้ ณ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดใกล้เคียง และอ่าวไทยตอนบน

Advertisement


โดยในขณะนี้มีผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้แทนจากกองทัพเรือมิตรประเทศทั้งในและนอกอาเซียน เข้าร่วมงานจำนวนรวม 38 ประเทศ มีเรือรบจากกองทัพเรือมิตรประเทศจำนวน 26 ลำ เรือรบจากกองทัพเรืออีก 14 ลำ รวมเรือรบทั้งหมดจำนวน 40 ลำ ซึ่งภาพของเรือรบที่จอดร่วมกันในอ่าวพัทยาจะเป็นภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ต้องถูกบันทึก


Advertisement
ทั้งนี้ประชาชน สามารถมีส่วนร่วมเป็นกำลังใจ ร่วมชม ร่วมติดตามกิจกรรมตลอดการจัดงาน ทั้งนี้ประชาชน ในพื้นที่สามารถชมหรือร่วมในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด สำหรับประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมในงาน สามารถร่วมชมการจัดงานผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น โทรทัศน์จะดำเนินการถ่ายทอดในวันที่ 19 และ20 พฤศจิกายนนี้ ติดตามทางเว็บไซด์ www.aseanifr2017.com

แท็กที่เกี่ยวข้อง